فيلتر گازويل اويکو

فيلتر گازويل اويکو

شناسه محصول: FC2205
خرید فیلتر دونالدسون
خرید محصولات مان فیلتر
خرید فیلتر فیلیتگارد
خرید محصولات فیلتر ساکورا
خرید فیلتر هنگست
خرید فیلتر شور فیلتر

جهت اطلاع از قیمت و موجودی با شماره 65232006-021 تماس بگیرید

مشخصات فنی

کد فنی سازندگان معتبر
ایویکو

هنگست
دونالدسون
ساکورا
ماهله
بالدوین
فیلترون
یوفی
ابعاد
ارتفاع(H)
رزوه(T)
قطر بیرونی(OD1)
فيلتر گازويل اويکو
فيلتر گازويل اويکو
فيلتر گازويل اويکو
فيلتر گازويل اويکو