فيلتر هواکش ايسوزو 3 تن

فيلتر هواکش ايسوزو 3 تن

شناسه محصول: P533230
خرید فیلتر دونالدسون
خرید محصولات مان فیلتر
خرید فیلتر فیلیتگارد
خرید محصولات فیلتر ساکورا
خرید فیلتر هنگست
خرید فیلتر شور فیلتر

جهت اطلاع از قیمت و موجودی با شماره 65232006-021 تماس بگیرید

مشخصات فنی

کد فنی سازندگان معتبر
ایسوزو

دونالدسون
ساکورا
بالدوین
مزدا
نیسان

ابعاد
ارتفاع(H)
قطر بیرونی(OD1)
قطر بیرونی (OD2)
قطر داخلی (ID1)
قطر داخلی (ID2)
فيلتر هواکش ايسوزو 3 تن
فيلتر هواکش ايسوزو 3 تن
فيلتر هواکش ايسوزو 3 تن
فيلتر هواکش ايسوزو 3 تن