فیلتر هواکش اینترناش

فیلتر هواکش اینترناش

Internash air filter

شناسه محصول: AF25707
خرید فیلتر دونالدسون
خرید محصولات مان فیلتر
خرید فیلتر فیلیتگارد
خرید محصولات فیلتر ساکورا
خرید فیلتر هنگست
خرید فیلتر شور فیلتر

جهت اطلاع از قیمت و موجودی با شماره 65232006-021 تماس بگیرید

مشخصات فنی

ارتفاع(H)

قطر بیرونی(OD1)

قطر داخلی (ID1)

دونالدسون

ساکورا

adf

شور

فلیدگارد

فیلتر هواکش اینترناش
فیلتر هواکش اینترناش
فیلتر هواکش اینترناش
فیلتر هواکش اینترناش