فیلتر هواکش درونی بیل هیتاچی EX215 _ بیل فیات F140

فیلتر هواکش درونی بیل هیتاچی EX215 _ بیل فیات F140

Hitachi Ex215 Ex215 _ Fiat F140 Internal Air Filter

شناسه محصول: P133138
خرید فیلتر دونالدسون
خرید محصولات مان فیلتر
خرید فیلتر فیلیتگارد
خرید محصولات فیلتر ساکورا
خرید فیلتر هنگست
خرید فیلتر شور فیلتر

جهت اطلاع از قیمت و موجودی با شماره 65232006-021 تماس بگیرید

مشخصات فنی

شور

بالدوین

ساکورا

مان

مسی فرگوسن

دونالدسون

فلیدگارد

یوفی

ارتفاع(H)

قطر داخلی (ID1)

قطر داخلی (ID2)

قطر بیرونی(OD1)

adf

,

فیلتر هواکش درونی بیل هیتاچی EX215 _ بیل فیات F140
فیلتر هواکش درونی بیل هیتاچی EX215 _ بیل فیات F140
فیلتر هواکش درونی بیل هیتاچی EX215 _ بیل فیات F140
فیلتر هواکش درونی بیل هیتاچی EX215 _ بیل فیات F140