فیلتر هوای میدل باس زرین خودرو بیرونی

فیلتر هوای میدل باس زرین خودرو بیرونی

Golden Middle Bass Air Filter For Exterior Car

شناسه محصول: AF26358
خرید فیلتر دونالدسون
خرید محصولات مان فیلتر
خرید فیلتر فیلیتگارد
خرید محصولات فیلتر ساکورا
خرید فیلتر هنگست
خرید فیلتر شور فیلتر

جهت اطلاع از قیمت و موجودی با شماره 65232006-021 تماس بگیرید

مشخصات فنی

adf

مرسدس بنز

فلیدگارد

ارتفاع(H)

قطر داخلی (ID1)

قطر بیرونی(OD1)

فیلتر هوای میدل باس زرین خودرو بیرونی
فیلتر هوای میدل باس زرین خودرو بیرونی
فیلتر هوای میدل باس زرین خودرو بیرونی
فیلتر هوای میدل باس زرین خودرو بیرونی