فیلتر گازوئیل FS20083

فیلتر گازوئیل FS20083

FS20083 Fuel Filter

شناسه محصول: FS20083
خرید فیلتر دونالدسون
خرید محصولات مان فیلتر
خرید فیلتر فیلیتگارد
خرید محصولات فیلتر ساکورا
خرید فیلتر هنگست
خرید فیلتر شور فیلتر

جهت اطلاع از قیمت و موجودی با شماره 65232006-021 تماس بگیرید

مشخصات فنی

فلیدگارد

شور

ساکورا

دونالدسون

فیلتر گازوئیل FS20083
فیلتر گازوئیل FS20083
فیلتر گازوئیل FS20083
فیلتر گازوئیل FS20083