فیلتر گازوئیل FS19947

فیلتر گازوئیل FS19947

FS19947 Fuel Filter

شناسه محصول: FS19947
خرید فیلتر دونالدسون
خرید محصولات مان فیلتر
خرید فیلتر فیلیتگارد
خرید محصولات فیلتر ساکورا
خرید فیلتر هنگست
خرید فیلتر شور فیلتر

جهت اطلاع از قیمت و موجودی با شماره 65232006-021 تماس بگیرید

مشخصات فنی

کد فنی سازندگان معتبر
فلیدگارد
دونالدسون
ساکورا
شور
فیلتر گازوئیل FS19947
فیلتر گازوئیل FS19947
فیلتر گازوئیل FS19947
فیلتر گازوئیل FS19947