فيلتر صافی FS1004

شناسه محصول: FS1004
خرید فیلتر دونالدسون
خرید محصولات مان فیلتر
خرید فیلتر فیلیتگارد
خرید محصولات فیلتر ساکورا
خرید فیلتر هنگست
خرید فیلتر شور فیلتر

جهت اطلاع از قیمت و موجودی با شماره 65232006-021 تماس بگیرید

مشخصات فنی

کد فنی سازندگان معتبر
دونالدسون
ساکورا
شور
ماهله
بالدوین
بی ام و

ابعاد
ارتفاع(H)
قطر بیرونی(OD1)
فيلتر صافی FS1004
فيلتر صافی FS1004
فيلتر صافی FS1004
فيلتر صافی FS1004