فیلتر روغن فوتون

فیلتر روغن فوتون

Foton Air Filter

شناسه محصول: LF17356
خرید فیلتر دونالدسون
خرید محصولات مان فیلتر
خرید فیلتر فیلیتگارد
خرید محصولات فیلتر ساکورا
خرید فیلتر هنگست
خرید فیلتر شور فیلتر

جهت اطلاع از قیمت و موجودی با شماره 65232006-021 تماس بگیرید

مشخصات فنی

فلیدگارد

دونالدسون

رزوه(T)

قطر بیرونی(OD1)

ارتفاع(H)

فیلتر روغن فوتون
فیلتر روغن فوتون
فیلتر روغن فوتون
فیلتر روغن فوتون