فیلتر گازوئیل FF256

فیلتر گازوئیل FF256

FF256 Fuel Filter

شناسه محصول: FF256
خرید فیلتر دونالدسون
خرید محصولات مان فیلتر
خرید فیلتر فیلیتگارد
خرید محصولات فیلتر ساکورا
خرید فیلتر هنگست
خرید فیلتر شور فیلتر

جهت اطلاع از قیمت و موجودی با شماره 65232006-021 تماس بگیرید

مشخصات فنی

کد فنی سازندگان معتبر
فلیدگارد
دونالدسون
فیلتر گازوئیل FF256
فیلتر گازوئیل FF256
فیلتر گازوئیل FF256
فیلتر گازوئیل FF256