فيلتر گازويل F1304

فيلتر گازويل F1304

شناسه محصول: F1304
خرید فیلتر دونالدسون
خرید محصولات مان فیلتر
خرید فیلتر فیلیتگارد
خرید محصولات فیلتر ساکورا
خرید فیلتر هنگست
خرید فیلتر شور فیلتر

جهت اطلاع از قیمت و موجودی با شماره 65232006-021 تماس بگیرید

مشخصات فنی

دونالدسون

فلیدگارد

ساکورا

ارتفاع(H)

قطر داخلی (ID1)

قطر داخلی (ID2)

قطر بیرونی(OD1)

قطر بیرونی (OD2)

فيلتر گازويل F1304
فيلتر گازويل F1304
فيلتر گازويل F1304
فيلتر گازويل F1304