خانه/فیلتر اصلی (وارداتی)/فیلتر هواکش اصلی/فیلتر هواکش بیرونی موتور زمینی ایسوزو

فیلتر هواکش بیرونی موتور زمینی ایسوزو

فیلتر هواکش بیرونی موتور زمینی ایسوزو

External Air Filter Of Isuzu Ground Engine

شناسه محصول: AEM2630
خرید فیلتر دونالدسون
خرید محصولات مان فیلتر
خرید فیلتر فیلیتگارد
خرید محصولات فیلتر ساکورا
خرید فیلتر هنگست
خرید فیلتر شور فیلتر

جهت اطلاع از قیمت و موجودی با شماره 65232006-021 تماس بگیرید

مشخصات فنی

کد فنی سازندگان معتبر
فلیدگارد
دونالدسون
ساکورا
شور
بالدوین
adf
ابعاد
ارتفاع(H)
قطر بیرونی(OD1)
قطر داخلی (ID1)
فیلتر هواکش بیرونی موتور زمینی ایسوزو
فیلتر هواکش بیرونی موتور زمینی ایسوزو
فیلتر هواکش بیرونی موتور زمینی ایسوزو
فیلتر هواکش بیرونی موتور زمینی ایسوزو