فیلتر هواکش جاندیر بیرونی

فیلتر هواکش جاندیر بیرونی

Ext Jandir Air Filter

شناسه محصول: 69A5880
خرید فیلتر دونالدسون
خرید محصولات مان فیلتر
خرید فیلتر فیلیتگارد
خرید محصولات فیلتر ساکورا
خرید فیلتر هنگست
خرید فیلتر شور فیلتر

جهت اطلاع از قیمت و موجودی با شماره 65232006-021 تماس بگیرید

مشخصات فنی

adf

دونالدسون

بالدوین

فلیدگارد

قطر بیرونی(OD1)

قطر داخلی (ID1)

ارتفاع(H)

فیلتر هواکش جاندیر بیرونی
فیلتر هواکش جاندیر بیرونی
فیلتر هواکش جاندیر بیرونی
فیلتر هواکش جاندیر بیرونی