فیلتر هواکش درونی بیل PC1250 _ دامتراک HD785/5

فیلتر هواکش درونی بیل PC1250 _ دامتراک HD785/5

Excavator Internal Filter PC1250 _ Damtrak HD785/5

شناسه محصول: P127313
خرید فیلتر دونالدسون
خرید محصولات مان فیلتر
خرید فیلتر فیلیتگارد
خرید محصولات فیلتر ساکورا
خرید فیلتر هنگست
خرید فیلتر شور فیلتر

جهت اطلاع از قیمت و موجودی با شماره 65232006-021 تماس بگیرید

مشخصات فنی

شور

ساکورا

بالدوین

دونالدسون

فلیدگارد

ارتفاع(H)

قطر داخلی (ID1)

قطر بیرونی(OD1)

adf

فیلتر هواکش درونی بیل PC1250 _ دامتراک HD785/5
فیلتر هواکش درونی بیل PC1250 _ دامتراک HD785/5
فیلتر هواکش درونی بیل PC1250 _ دامتراک HD785/5
فیلتر هواکش درونی بیل PC1250 _ دامتراک HD785/5