خانه/فیلتر اصلی (وارداتی)/فیلتر هواکش اصلی/فیلتر هواکش درونی موتور دویتس

فیلتر هواکش درونی موتور دویتس

هر سوالی دارید بپرسید

فیلتر هواکش درونی موتور دویتس

خرید فیلتر دونالدسون
خرید محصولات مان فیلتر
خرید فیلتر فیلیتگارد
خرید محصولات فیلتر ساکورا
خرید فیلتر هنگست
خرید فیلتر شور فیلتر

جهت اطلاع از قیمت و موجودی با شماره 65232006-021 تماس بگیرید

هر سوالی دارید بپرسید

مشخصات فنی

کد فنی سازندگان معتبر
فلیدگارد
دونالدسون
ساکورا
شور
ابعاد
ارتفاع(H)
قطر بیرونی(OD1)
قطر داخلی (ID1)
فیلتر هواکش درونی موتور دویتس
فیلتر هواکش درونی موتور دویتس
فیلتر هواکش درونی موتور دویتس
فیلتر هواکش درونی موتور دویتس