فیلتر هواکش درونی لودر دوسان 400

فیلتر هواکش درونی لودر دوسان 400

Doosan 400 loader Internal Ventilation Filter

شناسه محصول: AF26666
خرید فیلتر دونالدسون
خرید محصولات مان فیلتر
خرید فیلتر فیلیتگارد
خرید محصولات فیلتر ساکورا
خرید فیلتر هنگست
خرید فیلتر شور فیلتر

جهت اطلاع از قیمت و موجودی با شماره 65232006-021 تماس بگیرید

مشخصات فنی

بالدوین

ارتفاع(H)

قطر داخلی (ID1)

adf

,

قطر بیرونی(OD1)

فلیدگارد

فیلتر هواکش درونی لودر دوسان 400
فیلتر هواکش درونی لودر دوسان 400
فیلتر هواکش درونی لودر دوسان 400
فیلتر هواکش درونی لودر دوسان 400