خانه/فیلتر اصلی (وارداتی)/فیلتر هواکش اصلی/فیلتر هواکش بیرونی کاترپیلار (باک قرمز) D8N

فیلتر هواکش بیرونی کاترپیلار (باک قرمز) D8N

فیلتر هواکش بیرونی کاترپیلار (باک قرمز) D8N

D8n Caterpillar External Air Filter Red Tank

شناسه محصول: P532473
خرید فیلتر دونالدسون
خرید محصولات مان فیلتر
خرید فیلتر فیلیتگارد
خرید محصولات فیلتر ساکورا
خرید فیلتر هنگست
خرید فیلتر شور فیلتر

جهت اطلاع از قیمت و موجودی با شماره 65232006-021 تماس بگیرید

مشخصات فنی

کد فنی سازندگان معتبر
مان
فلیدگارد
دونالدسون
ساکورا

شور

ماهله
بالدوین
کاترپیلار

adf
یوفی
ابعاد
ارتفاع(H)
قطر بیرونی(OD1)
قطر داخلی (ID1)
فیلتر هواکش بیرونی کاترپیلار (باک قرمز) D8N
فیلتر هواکش بیرونی کاترپیلار (باک قرمز) D8N
فیلتر هواکش بیرونی کاترپیلار (باک قرمز) D8N
فیلتر هواکش بیرونی کاترپیلار (باک قرمز) D8N