فيلتر اتاق يا کولر D155

فيلتر اتاق يا کولر D155

شناسه محصول: P533559
خرید فیلتر دونالدسون
خرید محصولات مان فیلتر
خرید فیلتر فیلیتگارد
خرید محصولات فیلتر ساکورا
خرید فیلتر هنگست
خرید فیلتر شور فیلتر

جهت اطلاع از قیمت و موجودی با شماره 65232006-021 تماس بگیرید

مشخصات فنی

ساکورا

کوماتسو

دونالدسون

ارتفاع(H)

طول(A)

عرض(B)

فيلتر اتاق يا کولر D155
فيلتر اتاق يا کولر D155
فيلتر اتاق يا کولر D155
فيلتر اتاق يا کولر D155