فیلتر هواکش موتور کامینز _ موتور پرکینز

فیلتر هواکش موتور کامینز _ موتور پرکینز

Air Filter For Cummins Engine - Perkins Engine

شناسه محصول: AF361
خرید فیلتر دونالدسون
خرید محصولات مان فیلتر
خرید فیلتر فیلیتگارد
خرید محصولات فیلتر ساکورا
خرید فیلتر هنگست
خرید فیلتر شور فیلتر

جهت اطلاع از قیمت و موجودی با شماره 65232006-021 تماس بگیرید

مشخصات فنی

شور

ساکورا

ماهله

دونالدسون

هنگست

فلیدگارد

ارتفاع(H)

قطر داخلی (ID1)

قطر بیرونی(OD1)

adf

فیلتر هواکش موتور کامینز _ موتور پرکینز
فیلتر هواکش موتور کامینز _ موتور پرکینز
فیلتر هواکش موتور کامینز _ موتور پرکینز
فیلتر هواکش موتور کامینز _ موتور پرکینز