فیلتر هواکش درونی اینترناش45cm TD25

فیلتر هواکش درونی اینترناش45cm TD25

45cm Td25 Internash Internal Air Filter

شناسه محصول: P122425
خرید فیلتر دونالدسون
خرید محصولات مان فیلتر
خرید فیلتر فیلیتگارد
خرید محصولات فیلتر ساکورا
خرید فیلتر هنگست
خرید فیلتر شور فیلتر

جهت اطلاع از قیمت و موجودی با شماره 65232006-021 تماس بگیرید

مشخصات فنی

دونالدسون

فلیدگارد

قطر داخلی (ID1)

قطر بیرونی(OD1)

adf

گالان

فیلتر هواکش درونی اینترناش45cm TD25
فیلتر هواکش درونی اینترناش45cm TD25
فیلتر هواکش درونی اینترناش45cm TD25
فیلتر هواکش درونی اینترناش45cm TD25