فیلتر هواکش بیرونی تراکتور جاندیر 2140-3140

فیلتر هواکش بیرونی تراکتور جاندیر 2140-3140

2140-3140Jandir Tractor External Air Filter

شناسه محصول: P771548
خرید فیلتر دونالدسون
خرید محصولات مان فیلتر
خرید فیلتر فیلیتگارد
خرید محصولات فیلتر ساکورا
خرید فیلتر هنگست
خرید فیلتر شور فیلتر

جهت اطلاع از قیمت و موجودی با شماره 65232006-021 تماس بگیرید

مشخصات فنی

شور

ساکورا

مان

بالدوین

ماهله

دونالدسون

فلیدگارد

ارتفاع(H)

قطر داخلی (ID1)

قطر داخلی (ID2)

قطر بیرونی(OD1)

قطر بیرونی (OD2)

adf

کاج

فیلتر هواکش بیرونی تراکتور جاندیر 2140-3140
فیلتر هواکش بیرونی تراکتور جاندیر 2140-3140
فیلتر هواکش بیرونی تراکتور جاندیر 2140-3140
فیلتر هواکش بیرونی تراکتور جاندیر 2140-3140