فیلتر هواکش ژنراتور کمنز 1040

فیلتر هواکش ژنراتور کمنز 1040

1040Cummins Generator Air Filter

شناسه محصول: AF25708M
خرید فیلتر دونالدسون
خرید محصولات مان فیلتر
خرید فیلتر فیلیتگارد
خرید محصولات فیلتر ساکورا
خرید فیلتر هنگست
خرید فیلتر شور فیلتر

جهت اطلاع از قیمت و موجودی با شماره 65232006-021 تماس بگیرید

مشخصات فنی

شور

ساکورا

دونالدسون

فلیدگارد

ارتفاع(H)

قطر داخلی (ID1)

قطر بیرونی(OD1)

adf

فیلتر هواکش ژنراتور کمنز 1040
فیلتر هواکش ژنراتور کمنز 1040
فیلتر هواکش ژنراتور کمنز 1040
فیلتر هواکش ژنراتور کمنز 1040