فیلتر روغن اسپورتیج-توسان-اکسنت-الانترا-ولستر

جهت اطلاع از زمان تعویض فیلتر و روغن موتور توسان 2016 – 2018 کلیک کنید.

جهت اطلاع از زمان تعویض فیلتر و روغن موتور توسان 2016 – 2018 کلیک کنید.

زمان تعویض فیلتر هواکش توسان 2016 - 2018

به طور معمول فیلتر هواکش بهران فیلتر بهتر است بین 6000 تا 8000 کیلومتر همراه با هر بار سرویس روغن تعویض شود ، اگر در شهری هستید که گرد و خاک و غبار زیادی دارد بهتر است زودتر تعویض کنید.

زمان تعویض فیلتر روغن توسان 2016 - 2018

به طور معمول فیلتر روغن بهران فیلتر بین 6000 تا 8000 کیلومتر همراه با هر بار سرویس روغن تعویض شود ، اگر در شهرهای پرترافیک هستید بهتر است زودتر برای تعویض مراجعه کنید.

زمان تعویض فیلتر کابین توسان 2016 - 2018

به طور معمول فیلتر کابین بهران فیلتر بهتر است بین 8000 تا 10000 کیلومتر همراه با هر دو بار سرویس روغن تعویض شود ، اگر در شهری هستید که گرد و خاک و غبار زیادی دارد بهتر است زودتر تعویض کنید.

زمان تعویض فیلتر بنزین توسان 2016 - 2018

به طور معمول فیلتر بنزین بهران فیلتر بهتر است بین 15000 تا 20000 کیلومتر همراه با سرویس روغن تعویض شود .