خانه/فیلتر روغن فیلیتگارد
فيلتر هيدروليک WD10012

خرید فیلتر فیلیتگارد 65232006-021

اطلاعات و کد فنی فیلتر روغن فیلیتگارد

فیلتر روغن فیلیتگارد دارای برخی از پیشرفته ترین فیلترهای روغن تمام جریان در صنعت هستند که دارای فیلترهای سلولزی و مصنوعی هستند و تمام برندهای موتور را پوشش می دهند. کمپانی فیلیتگارد جزء برندهایی است که طرح آن ( چینی ) در بازار ایران زیاد می باشد

کاتالوگ انلاین فیلیتگارد