خرید فیلتر اتاق کامیون بهران فیلتر

خرید فیلتر اتاق کامیون 

 فیلتر اتاق کامیون بهران فیلتر هوایی را که از طریق گرمایش و تهویه هوا وارد فضای داخلی اتومبیل شما می شود تمیز می کند. گرد و غبار ، گرده و سایر ذرات معلق در هوا را فیلتر می کند. اگر فیلتر کابین کربن اکتیو دارید ، گازهای خروجی و بوی بد را نیز تصرف می کند. وجود هوای تمیز در اتومبیل در صورت داشتن هرگونه آلرژی یا مشکلات تنفسی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

لیست فیلتر اتاق ماشین های سنگین بهران فیلتر به همراه با کد فنی

نام محصول کد فنی
فیلتر اتاق کامیون اکسور – اتگو GL1432
فیلتر اتاق اکتروس GL1438
فیلتر اتاق FH500 داخلی GH1433
فیلتر اتاق ولوو F12-بادسان GH1401
فیلتر اتاق ولوو N10-N12 GH1403
فیلتر اتاق ولوو FH12 GH1407
فیلتر اتاق ایویکو GH1426
فیلتر اتاق ولوو FH500  GH1430
فیلتر اتاق کامیون داف GH1434
فیلتر اتاق اسکانیا GH1435