خرید فیلتر گالان 65232006-021

درباره شرکت گالان فیلتر

 گالان فيلتر  فعاليت خود را از سالها پيش به صورت محدود شروع کرد.با گذشت سال ها و کسب تجربه توانستيم جايگاه ويژه ايي در خدمت رساني به شما هم ميهنان پيدا کنيم.

ما در اين مسير از افراد متخصص و حرفه ايي استفاده کرديم و توانسته ايم رضايت مشتريان خود را جلب نماييم. همچنان در حال گسترش خدمات و بالا بردن سطح کيفيت خدمات خود هستيم.

مجموعه گالان فیلتر توانسته انواع فیلتر هواکش راه سازی ، لودر ،کامیونت ، کشنده و انواع مینی بوس و اتوبوس را تولید کرده است .

فیلتر-راه-سازی-گالان

نمایندگی فیلتر گالان

نمایندگی مرکزی

  • آدرس : تبریز – دیزل آباد – خیابان رسالت – روبروی بانک کشاورزی – فروشگاه گالان فیلتر

نمایندگی تهران 

  • آدرس : تهران

لیست قیمت فیلتر هوای انواع کامیون کشنده

نام محصول کد فنی
کامیون ولوو NL10  بیرونی گالان فیلتر G.A 10100
کامیون ولوو NL10 درونی گالان فیلتر G.A 10101
کامیون ولوو N12-N10 بیرونی گالان فیلتر G.A 10102
کامیون ولوو N12-N10 درونی گالان فیلتر G.A 10101
کامیون ولوو جدید FM9 بیرونی گالان فیلتر
G.A 10104
کامیون ولوو جدید FM9 درونی گالان فیلتر G.A 10105
کامیون ولوو جدید FH12 بیرونی گالان فیلتر G.A 10106
کامیون ولوو جدید FH12 درونی گالان فیلتر G.A 10107
کامیون ولوو F12 بیرونی گالان فیلتر G.A 10108
کامیون ولوو F12 درونی گالان فیلتر G.A 10109
کامیون ولوو F12 پالایشگاهی گالان فیلتر G.A 10110
کامیون ولوو F88 بیرونی گالان فیلتر G.A 10111
کامیون اسکانیا-111 گالان فیلتر G.A 50149
کامیون اسکانیا-112 گالان فیلتر G.A 10112
کامیون اسکانیا-113 گالان فیلتر G.A 10113
کامیون اسکانیا P400/340/380 فومی بیرونی گالان فیلتر G.A.F 10114
کامیون اسکانیا P400/340/380 فومی درونی گالان فیلتر G.A.F 10115
کامیون اسکانیا R420 پایه دار کوتاه فومی بیرونی گالان فیلتر G.A.F 10116
کامیون اسکانیا R420 پایه دار کوتاه فومی درونی گالان فیلتر G.A.F 10117
کامیون اسکانیا R420 پایه دار بلند فومی بیرونی گالان فیلتر G.A.F 10118
کامیون اسکانیا R420 پایه دار بلند فومی درونی گالان فیلتر G.A.F 10119
کامیون بنز 8 سیلندر گالان فیلتر G.A 10120
کامیون بنز 10 سیلندر گالان فیلتر  G.A 10121
کامیون بنز مایلر جدید/ بنز 10 تن سوپردار بیرونی گالان فیلتر G.A 10122
کامیون بنز مایلر جدید/ بنز 10 تن سوپردار درونی گالان فیلتر G.A 10123
کامیون بنز WH فلزی/ واگن هود یورو 3 بیرونی گالان فیلتر G.A 10124
کامیون کشنده هوو (HOWO) بیرونی گالان فیلتر G.A 10125
کامیون کشنده هوو (HOWO) درونی گالان فیلتر G.A 10126
کامیون نیسان دیزل (دانگ فنگ) T300 بیرونی گالان فیلتر G.A 10127
کامیون نیسان دیزل (دانگ فنگ) T300 درونی گالان فیلتر G.A 10128
کامیون نیسان دیزل (دانگ فنگ) D375 بیرونی گالان فیلتر G.A 10129
کامیون نیسان دیزل (دانگ فنگ) D375 درونی گالان فیلتر G.A 10130
کامیون نیسان دیزل (دانگ فنگ) T375 بیرونی گالان فیلتر G.A 10131
کامیون نیسان دیزل (دانگ فنگ) T375 درونی گالان فیلتر G.A 10132
کامیون نیسان دیزل البرز فومی بیرونی گالان فیلتر G.A.F 10133
کامیون نیسان دیزل البرز فومی درونی گالان فیلتر G.A.F 10134
کامیون نیسان دیزل (دانگ فنگ) 270 فلزی بیرونی گالان فیلتر G.A 10135
کامیون نیسان دیزل (دانگ فنگ) 270 فلزی درونی گالان فیلتر G.A 10136
کامیون ایویکو 330-440 / اتوبوس مان 4400 بیرونی گالان فیلتر G.A 10137
کامیون ایویکو 330-440 / اتوبوس مان 4400 درونی گالان فیلتر G.A 10138
کامیون ایویکو یورو کارگو (فومی) گالان فیلتر  G.A.F 10139
کامیون ایویکو کارگو E25130/E25180 فومی گالان فیلتر  G.A.F 10140
کامیون ایویکو 720/380 بیرونی گالان فیلتر G.A 10141
کامیون ایویکو 720/380 درونی گالان فیلتر G.A 10142
کامیون BMC فلزی بیرونی گالان فیلتر G.A 10143
کامیون BMC فلزی-8 پیچ درونی گالان فیلتر G.A 10144
کامیون BMC مدل آتش نشانی فومی بیرونی گالان فیلتر G.A.F 50213
کامیون جدید BMC مدل آتش نشانی فومی درونی گالان فیلتر G.A.F 50214
نام محصول کد فنی
کامیون ماز (28 سانتی) گالان فیلتر G.A 10147
کامیون ماز(60 سانتی) / (58 سانتی) گالان فیلتر G.A 10148
کامیون ماز فومی گالان فیلتر G.A.F 40108
کامیون کاماز با رویه نمدی گالان فیلتر G.A 10150
کامیون کاماز بدون رویه نمدی گالان فیلتر G.A 10151
کامیون آمیکو گالان فیلتر G.A 10152
کامیون آمیکو گالان فیلتر G.A 10153
کامیون کشنده آمیکو M2642 فلزی بیرونی گالان فیلتر G.A 10154
کامیون کشنده آمیکو M2642 فلزی درونی گالان فیلتر G.A 10155
کامیون کشنده آمیکو M2612 فومی بیرونی گالان فیلتر G.A.F 10156
کامیون کشنده آمیکو M2612 فومی درونی گالان فیلتر G.A.F 10157
کامیون داف-ولوو 3300-2800-لیبهر A900 بیرونی گالان فیلتر G.A 10158
کامیون داف-ولوو 3300-2800-لیبهر A900 درونی گالان فیلتر G.A 10159
کامیون هیوندا جدید HD270 / HD170 بیرونی گالان فیلتر G.A 10160
کامیون هیوندا جدید HD270 / HD170 درونی گالان فیلتر G.A 10161
کامیون لیلاند سوپر گالان فیلتر G.A 10162
کامیون ماک دلفینی گالان فیلتر G.A 10163
کامیون ماک بی دماغ (71 سانتی) گالان فیلتر G.A 10164
کامیون ماک بی دماغ (سینی دار) گالان فیلتر G.A 10165
کامیون ماک بی دماغ (مدل 75) گالان فیلتر G.A 10166
کامیون ماک با دماغ (مدل 75) گالان فیلتر G.A 10167
کامیون اینترناش با دماغ کانادایی گالان فیلتر G.A 10168
کامیون اینترناش بی دماغ (سینی دار) گالان فیلتر G.A 10169
کامیون اینترناش بی دماغ (مخروطی) گالان فیلتر G.A 10170
کامیون اینترناش عراقی بیرونی گالان فیلتر G.A 10171
کامیون اینترناش عراقی درونی گالان فیلتر G.A 10172
کامیون وایت با دماغ گالان فیلتر G.A 10173
کامیون وایت بی دماغ (سینی دار) گالان فیلتر G.A 10174
کامیون رنومیدلام 270/ رنو پریمیوم 440/460 فومی بیرونی گالان فیلتر G.A.F 10175
کامیون رنومیدلام 270/ رنو پریمیوم 440/460 فومی درونی گالان فیلتر  G.A.F 10176
کامیون آریا بیرونی گالان فیلتر G.A 10177
کامیون آریا درونی گالان فیلتر G.A 10178
کامیون کشنده مرسدس بنز آکتروس E312L گالان فیلتر G.A 10179
کامیون فراز/فاو فومی(بیرونی) گالان فیلتر  G.A.F 10180
کامیون فراز/فاو نمدی(درونی) گالان فیلتر  G.A.F 10181
کامیون فراز/فاو کاغذی(درونی) گالان فیلتر G.A 10182
کامیون کشنده مان/ رنو کراکس فومی(بیرونی) گالان فیلتر G.A.F 40106
کامیون کشنده مان/ رنو کراکس فومی(درونی) گالان فیلتر G.A.F 40107
کامیون کشنده مان 460/480/TGA فومی گالان فیلتر G.A.F 10184
کامیون کشنده مان F2000 /یانگ من فومی بیرونی گالان فیلتر G.A.F 10185
کامیون کشنده مان F2000 /یانگ من فومی درونی گالان فیلتر G.A.F 10186
کامیون کشنده جدید C&C فومی بیرونی گالان فیلتر G.A.F 10187
کامیون کشنده جدید C&C فومی درونی گالان فیلتر G.A.F 10188
کامیون کاویان کشنده T375 بیرونی گالان فیلتر G.A 10189
کامیون کاویان کشنده T375 درونی گالان فیلتر G.A 10190
کامیون کشنده فوتون فومی بیرونی گالان فیلتر G.A.F 10191
کامیون کشنده فوتون فومی درونی گالان فیلتر G.A.F 10192
کامیون ایسوز 18 و 26 تن FVR/FVZ فومی بیرونی گالان فیلتر G.A.F 10193
نام محصول کد فنی
کامیون ایسوز 18 و 26 تن FVR/FVZ فومی درونی گالان فیلتر G.A.F 10194
کامیون نیسان دیزل KL/KX فومی بیرونی گالان فیلتر G.A.F 10195
کامیون نیسان دیزل KL/KX فومی درونی گالان فیلتر G.A.F 10196
کامیون ایویکو استرالیس فومی گالان فیلتر G.A.F 10197
کامیون ولوو FH13 فومی بیرونی گالان فیلتر G.A.F 10198
کامیون ولوو FH13 فومی درونی گالان فیلتر G.A.F 10199
کامیون کشنده جک دایون فومی بیرونی گالان فیلتر G.A.F 10200
کامیون کشنده جک دایون رزوه دار فومی درونی گالان فیلتر G.A.F 10201
کامیون آمیکو جدید 20*28*51 فومی بیرونی گالان فیلتر G.A.F 10202
کامیون آمیکو جدید 20*28*51 فومی درونی گالان فیلتر G.A.F 10203
کامیون داف جدید/ DAF-XF480 فومی بیرونی گالان فیلتر G.A.F 10204
کامیون رنو آتش نشان فومی بیرونی گالان فیلتر G.A.F 10205
کامیون کشنده فوتون جدید مخروطی فومی بیرونی گالان فیلتر G.A.F 10206
کامیون کشنده فوتون جدید مخروطی فومی درونی گالان فیلتر G.A.F 10207
کامیون میتسوبیشی فومی بیرونی گالان فیلتر G.A.F 10208
کامیون میتسوبیشی فومی درونی گالان فیلتر G.A.F 10209
کامیون کاماز جدید 420/M1842/ (بنز موتور) فومی بیرونی گالان فیلتر G.A.F 10210
کامیون کاماز جدید 420/M1842/ (بنز موتور) فومی درونی گالان فیلتر G.A.F 10211

لیست قیمت فیلتر هوای انواع کامیونت

نام محصول کد فنی
کامیونت الوند/ فوتون فومی گالان فیلتر  G.A.F 20100
کامیونت بنز خاور 814/612 گالان فیلتر G.A 50147
کامیونت ایسوز 4.5 تن NKR/ جک 1040 بیرونی گالان فیلتر G.A 20102
کامیونت ایسوز 6 تن NPR گالان فیلتر G.A 20103
کامیونت ایسوز NP700 فومی بیرونی گالان فیلتر  G.A.F 20104
کامیونت کاویان 110/108/106 بیرونی گالان فیلتر G.A 20105
کامیونت کاویان 110/108/106 درونی گالان فیلتر G.A 20106
کامیونت کاویان کمپرسی 119 بیرونی گالان فیلتر G.A 20107
کامیونت کاویان کمپرسی 119 درونی گالان فیلتر G.A 20108
کامیونت کاویان 219 بیرونی گالان فیلتر G.A 50151
کامیونت کاویان 219 درونی گالان فیلتر G.A 50152
کامیونت بادسان بیرونی گالان فیلتر G.A 20111
کامیونت بادسان درونی گالان فیلتر  G.A 10123
کامیونت فوتون فلزی گالان فیلتر G.A 20113
کامیونت هیوندا کروز فلزی گالان فیلتر  G.A 20114
کامیونت جدید آمیکو M4/5 گالان فیلتر   G.A 20115
کامیونت جدید آمیکو M11 بیرونی گالان فیلتر  G.A 20116
کامیونت جدید آمیکو M11 درونی گالان فیلتر  G.A 20117
کامیونت جدید آمیکو 5/2 تن فومی بیرونی گالان فیلتر G.A.F 20118
کامیونت جدید آمیکو 5/2 تن فومی درونی گالان فیلتر G.A.F 20119
کامیونت آمیکو جدید دماغ دار فومی EM6 گالان فیلتر G.A.F 20120
کامیونت جک 7 تن فومی بیرونی گالان فیلتر G.A.F 20121
کامیونت جک 7 تن فومی درونی گالان فیلتر G.A.F 20122
کامیونت جک دایان فومی-ایسوز P700 بیرونی گالان فیلتر G.A.F 20104
کامیونت جک دایان فومی درونی گالان فیلتر G.A.F 20124
کامیونت فاو فلزی بیرونی گالان فیلتر G.A 20125
کامیونت فاو فلزی درونی گالان فیلتر G.A 20126
وانت نیسان انژکتوری 2400 گالان فیلتر G.A 20127
نیسان پیکاپ/سافاری/رونیز/سرانزا گالان فیلتر G.A 20128
وانت نیسان گازوئیلی فومی 2800 گالان فیلتر G.A.F 20129
درب کلاهک پوسته هواکش الوند/فوتون گالان فیلتر G.A 20130
کامیونت هیوندا HD-65 گالان فیلتر G.A 20131
کامیونت مان فومی بیرونی گالان فیلتر G.A.F 20132

لیست قیمت فیلتر هوای انـواع مینی بوس و اتوبوس

نام محصول کد فنی
مینی بوس هیوندا بلند فومی (با توری فلزی) گالان فیلتر G.A.F 30100
مینی بوس میدل باس فومی (مارکوپولو) گالان فیلتر G.A.F 30101
مینی بوس ایویکو A50 فومی گالان فیلتر G.A.F 30102
مینی بوس آریا بیرونی گالان فیلتر G.A 30103
اتوبوس بنز 302 گالان فیلتر G.A 40100
اتوبوس بنز 0355/0305 گالان فیلتر G.A 40101
اتوبوس بنز 457 بیرونی گالان فیلتر G.A 40102
اتوبوس بنز 457 درونی گالان فیلتر G.A 40103
اتوبوس ولوو B12/B7 بیرونی گالان فیلتر G.A 10100
اتوبوس ولوو B12/B7 درونی گالان فیلتر G.A 10101
اتوبوس رنو/ ایلیاد/ شهاب گاز سوز فومی بیرونی گالان فیلتر G.A.F 40106
اتوبوس رنو/ ایلیاد/ شهاب گاز سوز فومی درونی گالان فیلتر G.A.F 40107
اتوبوس اسکانیا/IRIS/عقاب افشان/کامیون ماز (فومی) گالان فیلتر G.A.F 40108
اتوبوس اسکانیا مارال/ MBC-C9 /بنز 0500 فومی بیرونی گالان فیلتر G.A.F 40109
اتوبوس اسکانیا مارال/ MBC-C9 /بنز 0500 فومی درونی گالان فیلتر G.A.F 40110
اتوبوس آکیا جدید یورو 3 فومی بیرونی گالان فیلتر G.A.F 40111
اتوبوس آکیا جدید یورو 3 فومی درونی گالان فیلتر G.A.F 40112
اتوبوس آکیا جدید یورو 4 فومی بیرونی گالان فیلتر G.A.F 40113
اتوبوس آکیا جدید یورو 4 فومی درونی گالان فیلتر G.A.F 40114
اتوبوس غزال فلزی بیرونی گالان فیلتر  G.A 40115
اتوبوس رنو شهاب بیرونی گالان فیلتر G.A 20111
اتوبوس رنو شهاب درونی گالان فیلتر G.A 10123
اتوبوس آکیا فلزی 20*30*46.5 بیرونی گالان فیلتر G.A 10137
اتوبوس آکیا فلزی 18.4*15.6*44.7 درونی گالان فیلتر G.A 10138
اتوبوس آکیا فلزی 21.4*32.5*49 بیرونی گالان فیلتر G.A 10154
اتوبوس آکیا فلزی 18*21*44 درونی گالان فیلتر G.A 10155
اتوبوس پیشرو دیزل فلزی بیرونی گالان فیلتر G.A 10137
اتوبوس پیشرو دیزل فلزی درونی گالان فیلتر G.A 10138
اتوبوس مان گازسوز بیرونی گالان فیلتر G.A 10137
اتوبوس مان گازسوز درونی گالان فیلتر G.A 10138
اتوبوس مان R07/ اتوبوس یاوران فومی بیرونی گالان فیلتر G.A.F 40126
اتوبوس مان R07/ اتوبوس یاوران فومی درونی گالان فیلتر G.A.F 40127
اتوبوس ایکاروس تک کابین بیرونی گالان فیلتر G.A 50147
اتوبوس ایکاروس تک کابین درونی گالان فیلتر G.A 50148
اتوبوس اسکانیا درون شهری 3112-اسکانیا113 گالان فیلتر G.A 10113

لیست  قیمت فیلتر هوای انواع ماشین آلات راهسازی ، ساختمانی ، معدنی و کشاورزی

نام محصول کد فنی
لودر چینی ZL20 بیرونی گالان فیلتر G.A 60114
لودر چینی ZL20 درونی گالان فیلتر G.A 50101
لودر چینی ZL30-فوتون بیرونی گالان فیلتر G.A 20105
لودر چینی ZL30-فوتون درونی گالان فیلتر G.A 20106
لودر چینی ZL40-فوتون بیرونی گالان فیلتر G.A 20107
لودر چینی ZL40-فوتون درونی گالان فیلتر G.A 20108
لودر چینی جدید ZL50 یکسر فومی دسته دار بیرونی گالان فیلتر G.A 50104
لودر چینی جدید ZL50 یکسر فومی دسته دار درونی گالان فیلتر G.A 50105
لودر چینی ZL50 فلزی بیرونی گالان فیلتر G.A 50106
لودر چینی ZL50 فلزی درونی گالان فیلتر G.A 50107
لودر چینی ZL60 بیرونی گالان فیلتر G.A 10131
لودر چینی ZL60 درونی گالان فیلتر G.A 10132
لودر کاترپیلار 938/ZL50 فومی بیرونی گالان فیلتر G.A.F 50110
لودر کاترپیلار 938/ZL50 فومی درونی گالان فیلتر G.A.F 50111
لودر کاترپیلار 966 بیرونی گالان فیلتر G.A 50112
لودر کاترپیلار 966 پیچ دار درونی گالان فیلتر G.A 50113
لودر کاترپیلار 966 بدون پیچ درونی گالان فیلتر G.A 50114
لودر کاترپیلار 950 فلزی بیرونی گالان فیلتر G.A 50115
لودر کاترپیلار 950 فلزی درونی گالان فیلتر G.A 50116
لودر کاترپیلار 950G2 فومی بیرونی گالان فیلتر G.A.F 50117
لودر کاترپیلار 950G2 فومی درونی گالان فیلتر G.A.F 50118
لودر کاترپیلار 966G2 فومی بیرونی گالان فیلتر G.A.F 50119
لودر کاترپیلار 966G2 فومی درونی گالان فیلتر G.A.F 50120
لودر کوماتسو W90 بیرونی گالان فیلتر G.A 50121
لودر کوماتسو W90 درونی گالان فیلتر G.A 50122
لودر کوماتسو W120/هپکو 540 بیرونی گالان فیلتر G.A 50123
لودر کوماتسو W120/هپکو 540 درونی گالان فیلتر G.A 50124
لودر کوماتسو WA420/WA400 بیرونی گالان فیلتر G.A 50125
لودر کوماتسو WA420/WA400 درونی گالان فیلتر G.A 50126
لودر کوماتسو WA470 بیرونی گالان فیلتر G.A 50127
لودر کوماتسو WA470 درونی گالان فیلتر G.A 50128
لودر کوماتسو 260/درمن بیرونی گالان فیلتر G.A 50129
لودر کوماتسو 260/درمن درونی گالان فیلتر G.A 50130
لودر کوماتسو 920 بیرونی گالان فیلتر G.A 50115
لودر کوماتسو 920 درونی گالان فیلتر G.A 50116
لودر کوماتسو WA320 خط 6 فومی بیرونی گالان فیلتر G.A.F 50193
لودر کوماتسو WA320 خط 6 فومی درونی گالان فیلتر G.A.F 50194
لودر کوماتسو WA75 فومی بیرونی گالان فیلتر G.A.F 50135
لودر کوماتسو WA75 فومی درونی گالان فیلتر G.A.F 50136
لودر FR15 فیات آلیس / کاوازاکی 80 بیرونی گالان فیلتر G.A 50137
لودر FR15 فیات آلیس / کاوازاکی 80 درونی گالان فیلتر G.A 50138
لودر فیات آلیس FR20 / کاوازاکی 70 بیرونی گالان فیلتر G.A 50139
لودر فیات آلیس FR20 / کاوازاکی 70 درونی گالان فیلتر G.A 50140
لودر ولوو HL200/L120E/L120D فومی بیرونی گالان فیلتر G.A.F 50141
لودر ولوو HL200/L120E/L120D فومی درونی گالان فیلتر G.A.F 50142
لودر ولوو 4300 بیرونی گالان فیلتر G.A 10158
لودر ولوو 4300 درونی گالان فیلتر G.A 10159
لودر ولوو 180 فومی بیرونی گالان فیلتر G.A.F 50145
لودر ولوو 180 فومی درونی گالان فیلتر G.A.F 50146
نام محصول کد فنی
لودر ولوو 4400/ ولوو L90 بیرونی گالان فیلتر G.A 50147
لودر ولوو 4400/ ولوو L90 درونی گالان فیلتر G.A 50148
لودر ولوو 4500/ HL150 / ولوو 4600 / HL120 بیرونی گالان فیلتر G.A 50149
لودر ولوو 4500/ HL150 / ولوو 4600 / HL120 درونی گالان فیلتر G.A 10153
لودر هیوندا 760 بیرونی گالان فیلتر G.A 50151
لودر هیوندا 760 درونی گالان فیلتر G.A 50152
لودر هیوندا R500/HL770 بیرونی گالان فیلتر G.A 50177
لودر هیوندا R500/HL770 درونی گالان فیلتر G.A 50178
مینی لودر باب کت 553 فومی بیرونی گالان فیلتر G.A.F 50153
مینی لودر باب کت 553 فومی درونی گالان فیلتر G.A.F 50154
مینی لودر باب کت S250 فومی بیرونی گالان فیلتر G.A.F 50155
مینی لودر باب کت S250 فومی درونی گالان فیلتر G.A.F 50156
مینی لودر باب کت S130 فومی بیرونی گالان فیلتر G.A.F 50157
مینی لودر باب کت S130 فومی درونی گالان فیلتر G.A.F 50158
مینی لودر باب کت 863 فومی بیرونی گالان فیلتر G.A.F 50159
مینی لودر باب کت 863 فومی درونی گالان فیلتر G.A.F 50160
گریدر کوماتسو R2705 بیرونی گالان فیلتر G.A 50161
گریدر کوماتسو R2705 درونی گالان فیلتر G.A 50162
مینی لودر 751 دراج فومی بیرونی گالان فیلتر G.A.F 50163
مینی لودر 751 دراج فومی درونی گالان فیلتر G.A.F 50164
گریدر کوماتسو 505 بیرونی گالان فیلتر G.A 50211
گریدر کوماتسو 505 درونی گالان فیلتر G.A 50212
گریدر میتسوبیشی MG530- هیوندا 760 بیرونی گالان فیلتر G.A 50151
گریدر میتسوبیشی MG530- هیوندا 760 درونی گالان فیلتر G.A 50152
گریدر کاتر پیلار 14G بیرونی گالان فیلتر G.A 50112
گریدر کاتر پیلار 14G درونی گالان فیلتر G.A 50113
گریدر 705-A4 بیرونی گالان فیلتر G.A 50169
گریدر 705-A4 درونی گالان فیلتر G.A 50170
گریدر ولوو L120 بیرونی گالان فیلتر G.A 50149
گریدر ولوو L120 درونی گالان فیلتر G.A 10153
بیل هیوندا 210/170 بیرونی گالان فیلتر G.A 50173
بیل هیوندا 210/170 درونی گالان فیلتر G.A 50174
بیل هیوندا 320 بیرونی گالان فیلتر G.A 50175
بیل هیوندا 320 درونی گالان فیلتر G.A 50176
بیل هیوندا 450/330 بیرونی گالان فیلتر G.A 50177
بیل هیوندا 450/330 درونی گالان فیلتر G.A 50178
بیل هیوندا 220 خط 7 / 8 موتور هندی فلزی بیرونی گالان فیلتر G.A 50179
بیل هیوندا 220 خط 7 / 8 موتور هندی فلزی درونی گالان فیلتر G.A 50180
بیل لیبهر 912 بیرونی گالان فیلتر G.A 50181
بیل لیبهر 912 درونی گالان فیلتر G.A 50182
بیل نیوهلند/ بکهو / ولوو BL71 فومی بیرونی گالان فیلتر G.A.F 50183
بیل نیوهلند/ بکهو / ولوو BL71 فومی درونی گالان فیلتر G.A.F 50184
بیل نیوهلند 863 فومی بیرونی گالان فیلتر G.A.F 50185
بیل نیوهلند 863 فومی درونی گالان فیلتر G.A.F 50186
بیل کوماتسو PC220/PC200 خط 5 بیرونی گالان فیلتر G.A 50187
بیل کوماتسو PC220/PC200 خط 5 درونی گالان فیلتر G.A 50188
بیل کوماتسو PC220 خط 6 / دوسان 333 بیرونی گالان فیلتر G.A 50189
بیل کوماتسو PC220 خط 6 / دوسان 333 درونی گالان فیلتر G.A 50190
بیل کوماتسو PC220 خط 7 / EC160 فومی / فینیشر دایانا پاک بیرونی گالان فیلتر G.A.F 50191
نام محصول کد فنی
بیل کوماتسو PC220 خط 7 / EC160 فومی / فینیشر دایانا پاک درونی گالان فیلتر G.A.F 50192
بیل کوماتسو PC220 خط 8/ 7 فومی بیرونی گالان فیلتر G.A.F 50193
بیل کوماتسو PC220 خط  8/ 7 فومی درونی گالان فیلتر G.A.F 50194
بیل کوماتسو PC300 فومی بیرونی گالان فیلتر G.A.F 50117
بیل کوماتسو PC300 فومی درونی گالان فیلتر G.A.F 50118
بیل کوماتسو PC35 فومی بیرونی گالان فیلتر G.A.F 70110
بیل کوماتسو PC35 فومی درونی گالان فیلتر G.A.F 70111
بیل اطلس-بیل کیس 570 فومی بیرونی گالان فیلتر G.A.F 50199
بیل اطلس-بیل کیس 570 فومی درونی گالان فیلتر G.A.F 50200
بیل اطلس 38 سانتی فلزی بیرونی گالان فیلتر G.A 50201
بیل اطلس 38 سانتی فلزی درونی گالان فیلتر G.A 50202
بیل فیات ایویکو /هیتاچی EX285 فومی بیرونی گالان فیلتر G.A.F 50203
بیل فیات ایویکو /هیتاچی EX285 فومی درونی گالان فیلتر G.A.F 50204
بیل ثانی 210 بیرونی گالان فیلتر G.A 20107
بیل ثانی 210 درونی گالان فیلتر G.A 20108
بلدوزر کوماتسو 155 قدیم بیرونی گالان فیلتر G.A 50207
بلدوزر کوماتسو 155-D85 جدید و قدیم درونی گالان فیلتر G.A 50210
بلدوزر کوماتسو D155A1 جدید لبه دار / D355 بیرونی گالان فیلتر G.A 50209
بلدوزر کوماتسو D155A1 جدید لبه دار / D355 درونی گالان فیلتر G.A 50210
لودر کوماتسو D60-D65 بیرونی گالان فیلتر  G.A 50211
لودر کوماتسو D60-D65 درونی گالان فیلتر  G.A 50212
بلدوزر کوماتسو D155A2 فومی بیرونی گالان فیلتر G.A.F 50213
بلدوزر کوماتسو D155A2 فومی درونی گالان فیلتر G.A.F 50214
بلدوزر کاترپیلار D7 بیرونی گالان فیلتر G.A 50112
بلدوزر کاترپیلار D7 درونی گالان فیلتر G.A 50114
بلدوزر کاترپیلار D8K/ لودر 980 بیرونی گالان فیلتر G.A 50217
بلدوزر کاترپیلار D8K/ لودر 980 درونی گالان فیلتر G.A 50218
بلدوزر کاترپیلار H980/ R6D فومی بیرونی گالان فیلتر G.A.F 50219
بلدوزر کاترپیلار H980/ R6D فومی درونی گالان فیلتر G.A.F 50220
بلدوزر اینترناش 40 سانتی TD25 بیرونی گالان فیلتر G.A 50221
بلدوزر اینترناش 40 سانتی TD25 درونی گالان فیلتر G.A 50222
بلدوزر اینترناش 45 سانتی TD25 بیرونی گالان فیلتر G.A 50207
بلدوزر اینترناش 45 سانتی TD25 درونی گالان فیلتر G.A 50208
بلدوزر شانتوئی ZL30 بیرونی گالان فیلتر G.A 50225
بلدوزر شانتوئی ZL30 درونی گالان فیلتر G.A 50226
بلدوزر 751 لیبهر بیرونی گالان فیلتر G.A 50169
بلدوزر 751 لیبهر درونی گالان فیلتر G.A 50170
بلدوزر TD15 بیرونی گالان فیلتر G.A 50121
بلدوزر TD15 درونی گالان فیلتر G.A 50122
کمباین نیوهلند فومی بیرونی گالان فیلتر G.A.F 50231
کمباین نیوهلند فومی درونی گالان فیلتر G.A.F 50232
تراکتور سوپردار ترکیه MF299 فومی بیرونی گالان فیلتر G.A.F 60103
تراکتور سوپردار ترکیه MF299 فومی درونی گالان فیلتر G.A.F 60104
تراکتور مسی فرگوسن 399 بیرونی گالان فیلتر G.A 50235
تراکتور مسی فرگوسن 399 درونی گالان فیلتر G.A 50236
تراکتور مسی فرگوسن 8780/ ژنراتور کالمار فومی بیرونی گالان فیلتر G.A.F 50237
تراکتور مسی فرگوسن 8780/ ژنراتور کالمار فومی درونی گالان فیلتر G.A.F 50238
جرثقیل هینو (HINO) گالان فیلتر G.A 50239
غلطک هپکو CA25 گالان فیلتر G.A 50240
نام محصول کد فنی
غلطک هپکو HC100 بیرونی گالان فیلتر G.A 50181
غلطک هپکو HC100 درونی گالان فیلتر G.A 50182
تویوتا HICE بنزینی گالان فیلتر G.A 50243
تویوتا HICE گازوئیلی گالان فیلتر G.A 50244
دامپتراک ولوو 560 بیرونی گالان فیلتر G.A 50129
دامپتراک ولوو 560 درونی گالان فیلتر G.A 50130

لیست فیلتـر هـوای انـواع موتورهای زمینی و ژنراتور برق

نام محصول کد فنی
ژنراتور ولوو 1641/1642/1242 فومی بیرونی گالان فیلتر G.A.F 60100
ژنراتور ولوو پنتا 520/ تراکتور 6290 فومی بیرونی گالان فیلتر G.A.F 60101
ژنراتور ولوو پنتا 520/ تراکتور 6290 فومی درونی گالان فیلتر G.A.F 60102
ژنراتور موتور دویتس C15300 فومی بیرونی گالان فیلتر G.A.F 60103
ژنراتور موتور دویتس C15300 فومی درونی گالان فیلتر G.A.F 60104
ژنراتور موتور دویتس C14200 فومی بیرونی گالان فیلتر G.A.F 60105
ژنراتور موتور دویتس C14200 فومی درونی گالان فیلتر G.A.F 60106
ژنراتور ولوو پنتا 532/731 فومی گالان فیلتر G.A.F 60107
ژنراتور کاترپیلار 3614 فومی بیرونی گالان فیلتر G.A.F 50145
ژنراتور کاترپیلار 3614 فومی درونی گالان فیلتر G.A.F 50146
ژنراتور کاترپیلار 3412 فومی بیرونی گالان فیلتر G.A.F 50141
ژنراتور کاترپیلار 3412 فومی درونی گالان فیلتر G.A.F 50142
ژنراتور ولوو پنتا 734/741 فومی گالان فیلتر G.A.F 60112
کمپرسور 32 سانتی فومی بیرونی گالان فیلتر G.A.F 60113
کمپرسور 10*18*33 فلزی گالان فیلتر G.A 60114
کمپرسور تورنادو 60/ P600 گالان فیلتر G.A 60115
کمپرسور 170 فلزی گالان فیلتر G.A 20128
کمپرسور 250- CV160 گالان فیلتر G.A 10162
کمپرسور اینگرسورلند XP900 و XP750 بیرونی گالان فیلتر G.A 10137
کمپرسور اینگرسورلند XP900 و XP750 درونی گالان فیلتر G.A 10138
کمپرسور اینگر سورلند 825/ کمنز 850 بیرونی گالان فیلتر G.A 60120
کمپرسور اینگر سورلند 825/ کمنز 850 درونی گالان فیلتر G.A 60121
کمپرسور اطلس AX435 بیرونی گالان فیلتر G.A 50149
کمپرسور اطلس AX435 درونی گالان فیلتر G.A 10153
کمپرسور اطلس AX380 بیرونی گالان فیلتر G.A 50147
کمپرسور اطلس AX380 درونی گالان فیلتر G.A 50148
موتور پرکینز 38 سانتی P375 بیرونی گالان فیلتر G.A 60126
موتور پرکینز 38 سانتی P375 درونی گالان فیلتر G.A 60127
پرکینز 13/5*38 بیرونی گالان فیلتر  G.A 50201
پرکینز 13/5*38 درونی گالان فیلتر G.A 50202
موتور زمینی کمنز 61 سانتی بیرونی گالان فیلتر G.A 60128
موتور زمینی کمنز 61 سانتی درونی گالان فیلتر G.A 60129
موتور پرکینز 6 سیلندر 30 سانتی بیرونی گالان فیلتر G.A 60130
موتور پرکینز 6 سیلندر 30 سانتی درونی گالان فیلتر G.A 60131
موتور پرکینز 4 سیلندر 28 سانتی گالان فیلتر G.A 60132
موتور پرکینز 33 سانتی بیرونی گالان فیلتر G.A 60133
موتور پرکینز 33 سانتی درونی گالان فیلتر G.A 60134
کمپرسور 150-B فومی گالان فیلتر G.A.F 60135
ژنراتور اینترناش کامینز (سینی دار) گالان فیلتر G.A 60136
ژنراتور کامینز کاوردار گالان فیلتر G.A 60137
کمپرسور اینگر سورلند 900-9/235 فومی بیرونی گالان فیلتر G.A.F 60138
کمپرسور اینگر سورلند 900-9/235 فومی درونی گالان فیلتر G.A.F 60139
ژنراتور کامینز فومی گالان فیلتر G.A.F 60140

لیست فیلتـر هـوای انـواع لیـفتــراک

نام محصول کد فنی
لیفتراک آریا یکسر فومی گالان فیلتر G.A.F 70100
لیفتراک تویوتا 6FD18 فومی بیرونی گالان فیلتر G.A.F 70101
لیفتراک تویوتا 6FD18 فومی درونی گالان فیلتر G.A.F 70102
لیفتراک سهند SD بیرونی گالان فیلتر G.A 60130
لیفتراک سهند SD درونی گالان فیلتر G.A 60131
لیفتراک سپاهان 5 تنی فومی بیرونی گالان فیلتر G.A.F 50183
لیفتراک سپاهان 5 تنی فومی درونی گالان فیلتر G.A.F 50184
لیفتراک کوماتسو 10 تنی فومی بیرونی گالان فیلتر      G.A.F 70106
لیفتراک کوماتسو 10 تنی فومی درونی گالان فیلتر       G.A.F 70107
لیفتراک کوماتسو 5 تنی فومی بیرونی گالان فیلتر     G.A.F 70108
لیفتراک کوماتسو 5 تنی فومی درونی گالان فیلتر     G.A.F 70109
لیفتراک کوماتسو 3 تنی فومی بیرونی گالان فیلتر         G.A.F 70110
لیفتراک کوماتسو 3 تنی فومی درونی گالان فیلتر          G.A.F 70111
لیفتراک دوسان فلزی بیرونی گالان فیلتر           G.A 70112 
لیفتراک دوسان فلزی درونی گالان فیلتر            G.A 70113
لیفتراک کلارک فومی بیرونی گالان فیلتر G.A.F 70114
لیفتراک کلارک فومی درونی گالان فیلتر G.A.F 70115
لیفتراک نیسان دیزل فومی بیرونی گالان فیلتر G.A.F 70116

لیست انواع فیلتـر روغن ، گازوئیل ، هیدرولیک ، آبگیر

نام محصول کد فنی
آبگیر کشنده آمیکو / هو گالان فیلتر G.F 80100
آبگیر کامیون ایسوزو 18 تن گالان فیلتر G.F 80101
گازوئیل ماز گالان فیلتر G.F 80102
گازوئیل کاماز گالان فیلتر G.F 80103
روغن کامیون ماز گالان فیلتر G.O 80100
روغن کاماز بزرگ گالان فیلتر G.O 80101
روغن کاماز کوچک گالان فیلتر G.O 80102
هیدرولیک فرمان کامیون کاماز گالان فیلتر G.H 80100
هیدرولیک فرمان کامیون هوو گالان فیلتر G.H 80101
هیدرولیک فرمان کامیون دانگ فنگ T375 گالان فیلتر G.H 80102
هیدرولیک فرمان کامیون نیسان دیزل 270 گالان فیلتر G.H 80103
هیدرولیک فرمان تراکتور فرگوسن 285 گالان فیلتر G.H 80104
هیدرولیک تراکتور بیل بکهو بیرونی گالان فیلتر G.H 80105
هیدرولیک تراکتور بیل بکهو درونی گالان فیلتر G.H 80106
هیدرولیک فرمان کامیون اینترناش گالان فیلتر G.H 80107
هیدرولیک فرمان کامیون کشنده فوتون گالان فیلتر G.H 80108
هیدرولیک فرمان کامیون ماک گالان فیلتر G.H 80109
فیلتر داسکالکتور کابین رنگ الکترواستاتیک کوره ای گالان فیلتر  90114 G.A