فيلتر گازويل WK940/19

فيلتر گازويل WK940/19

شناسه محصول: 0000928301
خرید فیلتر دونالدسون
خرید محصولات مان فیلتر
خرید فیلتر فیلیتگارد
خرید محصولات فیلتر ساکورا
خرید فیلتر هنگست
خرید فیلتر شور فیلتر

جهت اطلاع از قیمت و موجودی با شماره 65232006-021 تماس بگیرید

مشخصات فنی

کد فنی سازندگان معتبر
ولوو
مرسدس بنز

مان
فلیدگارد

هنگست
دونالدسون
ساکورا
شور
ماهله
بالدوین
فیلترون
دویتس

یوفی
ابعاد
ارتفاع(H)
قطر بیرونی(OD1)
قطر بیرونی (OD2)
قطر داخلی (ID1)
فيلتر گازويل WK940/19
فيلتر گازويل WK940/19
فيلتر گازويل WK940/19
فيلتر گازويل WK940/19