خانه/فیلتر اصلی (وارداتی)/فیلتر روغن/فیلتر روغن فیلتر گیربکس دانگ فنگ T375 فراز

فیلتر روغن فیلتر گیربکس دانگ فنگ T375 فراز

فیلتر روغن فیلتر گیربکس دانگ فنگ T375 فراز

USO 0027 Oil Filter

شناسه محصول: USO0027
خرید فیلتر دونالدسون
خرید محصولات مان فیلتر
خرید فیلتر فیلیتگارد
خرید محصولات فیلتر ساکورا
خرید فیلتر هنگست
خرید فیلتر شور فیلتر

جهت اطلاع از قیمت و موجودی با شماره 65232006-021 تماس بگیرید

مشخصات فنی

کد فنی سازندگان معتبر
فلش
مان

فلیدگارد

هنگست
دونالدسون
ساکورا
یونیک
یوفی
ابعاد
ارتفاع(H)
قطر(D)
قطر بیرونی واشر(G1)
قطر درونی واشر(G2)
رزوه(T)
فیلتر روغن فیلتر گیربکس دانگ فنگ T375 فراز
فیلتر روغن فیلتر گیربکس دانگ فنگ T375 فراز
فیلتر روغن فیلتر گیربکس دانگ فنگ T375 فراز
فیلتر روغن فیلتر گیربکس دانگ فنگ T375 فراز