خانه/فیلتر اصلی (وارداتی)/فیلتر سوخت/فیلتر گازوئیل دوقلو اسکانیا

فیلتر گازوئیل دوقلو اسکانیا

هر سوالی دارید بپرسید

فیلتر گازوئیل دوقلو اسکانیا

خرید فیلتر دونالدسون
خرید محصولات مان فیلتر
خرید فیلتر فیلیتگارد
خرید محصولات فیلتر ساکورا
خرید فیلتر هنگست
خرید فیلتر شور فیلتر

جهت اطلاع از قیمت و موجودی با شماره 65232006-021 تماس بگیرید

هر سوالی دارید بپرسید

مشخصات فنی

کد فنی سازندگان معتبر
اسکانیا

,

,

,

,

,

,

,

,

مان
فلیدگارد
هنگست
دونالدسون
ساکورا
شور
ماهله
بالدوین
ابعاد
ارتفاع(H)

,

قطر بیرونی(OD1)
قطر بیرونی (OD2)
قطر داخلی (ID1)
قطر داخلی (ID2)
فیلتر گازوئیل دوقلو اسکانیا
فیلتر گازوئیل دوقلو اسکانیا
فیلتر گازوئیل دوقلو اسکانیا
فیلتر گازوئیل دوقلو اسکانیا