خانه/فیلتر اصلی (وارداتی)/فیلتر هواکش اصلی/فیلتر هواکش درونی اسکانیا 400-P310

فیلتر هواکش درونی اسکانیا 400-P310

هر سوالی دارید بپرسید

فیلتر هواکش درونی اسکانیا 400-P310

خرید فیلتر دونالدسون
خرید محصولات مان فیلتر
خرید فیلتر فیلیتگارد
خرید محصولات فیلتر ساکورا
خرید فیلتر هنگست
خرید فیلتر شور فیلتر

جهت اطلاع از قیمت و موجودی با شماره 65232006-021 تماس بگیرید

هر سوالی دارید بپرسید

مشخصات فنی

کد فنی سازندگان معتبر
اسکانیا
مان
فلیدگارد
هنگست
دونالدسون
ساکورا
شور
بالدوین
ابعاد
ارتفاع(H)
قطر بیرونی(OD1)
قطر بیرونی (OD2)
قطر داخلی (ID1)
فیلتر هواکش درونی اسکانیا 400-P310
فیلتر هواکش درونی اسکانیا 400-P310
فیلتر هواکش درونی اسکانیا 400-P310
فیلتر هواکش درونی اسکانیا 400-P310