فیلتر هواکش کشنده اسکانیا 380 _ اتوبوس

فیلتر هواکش کشنده اسکانیا 380 _ اتوبوس

Scania 380 _ Bus Exhaust Air Filter

خرید فیلتر دونالدسون
خرید محصولات مان فیلتر
خرید فیلتر فیلیتگارد
خرید محصولات فیلتر ساکورا
خرید فیلتر هنگست
خرید فیلتر شور فیلتر

جهت اطلاع از قیمت و موجودی با شماره 65232006-021 تماس بگیرید

مشخصات فنی

قطر داخلی (ID1)

قطر بیرونی(OD1)

ارتفاع(H)

adf

بالدوین

دونالدسون

فلیدگارد

هنگست

مان

اسکانیا

ولوو

یوفی

فیلتر هواکش کشنده اسکانیا 380 _ اتوبوس
فیلتر هواکش کشنده اسکانیا 380 _ اتوبوس
فیلتر هواکش کشنده اسکانیا 380 _ اتوبوس
فیلتر هواکش کشنده اسکانیا 380 _ اتوبوس