خانه/فیلتر اصلی (وارداتی)/فیلتر هواکش اصلی/فیلتر هواکش بیرونی اتوبوس رنو (شهاب)

فیلتر هواکش بیرونی اتوبوس رنو (شهاب)

فیلتر هواکش بیرونی اتوبوس رنو (شهاب)

شناسه محصول: P772585
خرید فیلتر دونالدسون
خرید محصولات مان فیلتر
خرید فیلتر فیلیتگارد
خرید محصولات فیلتر ساکورا
خرید فیلتر هنگست
خرید فیلتر شور فیلتر

جهت اطلاع از قیمت و موجودی با شماره 65232006-021 تماس بگیرید

مشخصات فنی

کد فنی سازندگان معتبر
رنو

مان
فلیدگارد
هنگست
دونالدسون
بالدوین
ابعاد
ارتفاع(H)
قطر بیرونی(OD1)
قطر داخلی (ID1)
قطر داخلی (ID2)
فیلتر هواکش بیرونی اتوبوس رنو (شهاب)
فیلتر هواکش بیرونی اتوبوس رنو (شهاب)
فیلتر هواکش بیرونی اتوبوس رنو (شهاب)
فیلتر هواکش بیرونی اتوبوس رنو (شهاب)