خانه/فیلتر اصلی (وارداتی)/فیلتر هواکش اصلی/فيلتر هواکش فلوئنس اتومات

فيلتر هواکش فلوئنس اتومات

فيلتر هواکش فلوئنس اتومات

شناسه محصول: C2030
خرید فیلتر دونالدسون
خرید محصولات مان فیلتر
خرید فیلتر فیلیتگارد
خرید محصولات فیلتر ساکورا
خرید فیلتر هنگست
خرید فیلتر شور فیلتر

جهت اطلاع از قیمت و موجودی با شماره 65232006-021 تماس بگیرید

مشخصات فنی

کد فنی سازندگان معتبر
رنو

مان
هنگست
دونالدسون
ساکورا
شور
ماهله
فیلترون
یوفی
ابعاد
طول(A)
عرض(B)
ارتفاع(H)
فيلتر هواکش فلوئنس اتومات
فيلتر هواکش فلوئنس اتومات
فيلتر هواکش فلوئنس اتومات
فيلتر هواکش فلوئنس اتومات