فيلتر کابين فاو

فيلتر کابين فاو

شناسه محصول: CUK2227
خرید فیلتر دونالدسون
خرید محصولات مان فیلتر
خرید فیلتر فیلیتگارد
خرید محصولات فیلتر ساکورا
خرید فیلتر هنگست
خرید فیلتر شور فیلتر

جهت اطلاع از قیمت و موجودی با شماره 65232006-021 تماس بگیرید

مشخصات فنی

کد فنی سازندگان معتبر
مان
هنگست
دونالدسون
ساکورا
ماهله
بالدوین
مزدا

یوفی
ابعاد
طول(A)
عرض(B)
ارتفاع(H)
فيلتر کابين فاو
فيلتر کابين فاو
فيلتر کابين فاو
فيلتر کابين فاو