خانه/فیلتر اصلی (وارداتی)/فیلتر هواکش اصلی/فیلتر هواکش ایویکو یورو کارگو E25130 ، E25-180

فیلتر هواکش ایویکو یورو کارگو E25130 ، E25-180

فیلتر هواکش ایویکو یورو کارگو E25130 ، E25-180

شناسه محصول: C25660/2
خرید فیلتر دونالدسون
خرید محصولات مان فیلتر
خرید فیلتر فیلیتگارد
خرید محصولات فیلتر ساکورا
خرید فیلتر هنگست
خرید فیلتر شور فیلتر

جهت اطلاع از قیمت و موجودی با شماره 65232006-021 تماس بگیرید

مشخصات فنی

کد فنی سازندگان معتبر
ایویکو

رنو

مان
فلیدگارد
هنگست
دونالدسون
ماهله
بالدوین
یوفی
ابعاد
ارتفاع(H)
قطر بیرونی(OD1)
قطر داخلی (ID1)
فیلتر هواکش ایویکو یورو کارگو E25130 ، E25-180
فیلتر هواکش ایویکو یورو کارگو E25130 ، E25-180
فیلتر هواکش ایویکو یورو کارگو E25130 ، E25-180
فیلتر هواکش ایویکو یورو کارگو E25130 ، E25-180