فیلتر هواکش موتور کامینز

فیلتر هواکش موتور کامینز

شناسه محصول: AF361
خرید فیلتر دونالدسون
خرید محصولات مان فیلتر
خرید فیلتر فیلیتگارد
خرید محصولات فیلتر ساکورا
خرید فیلتر هنگست
خرید فیلتر شور فیلتر

جهت اطلاع از قیمت و موجودی با شماره 65232006-021 تماس بگیرید

مشخصات فنی

کد فنی سازندگان معتبر
فلیدگارد
هنگست
دونالدسون
ساکورا
شور
ماهله
adf
ابعاد
ارتفاع(H)
قطر بیرونی(OD1)
قطر داخلی (ID1)
فیلتر هواکش موتور کامینز
فیلتر هواکش موتور کامینز
فیلتر هواکش موتور کامینز
فیلتر هواکش موتور کامینز