خانه/فیلتر اصلی (وارداتی)/سایر فیلتر ها/موتور برق کامینز (دور الایت)

Cummins electric engine (round elite)

خرید فیلتر دونالدسون
خرید محصولات مان فیلتر
خرید فیلتر فیلیتگارد
خرید محصولات فیلتر ساکورا
خرید فیلتر هنگست
خرید فیلتر شور فیلتر

جهت اطلاع از قیمت و موجودی با شماره 65232006-021 تماس بگیرید

مشخصات فنی

کد فنی سازندگان معتبر
دونالدسون
adf
ابعاد
ارتفاع(H)
قطر بیرونی(OD1)
قطر داخلی (ID1)
موتور برق کامینز (دور الایت)
موتور برق کامینز (دور الایت)
موتور برق کامینز (دور الایت)
موتور برق کامینز (دور الایت)