فيلتر هواکش کوليوس

هر سوالی دارید بپرسید

فيلتر هواکش کوليوس

خرید فیلتر دونالدسون
خرید محصولات مان فیلتر
خرید فیلتر فیلیتگارد
خرید محصولات فیلتر ساکورا
خرید فیلتر هنگست
خرید فیلتر شور فیلتر

جهت اطلاع از قیمت و موجودی با شماره 65232006-021 تماس بگیرید

هر سوالی دارید بپرسید

مشخصات فنی

کد فنی سازندگان معتبر
مان
هنگست
دونالدسون
ساکورا
شور
ماهله
بالدوین
نیسان

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

ابعاد
طول(A)
عرض(B)
ارتفاع(H)
فيلتر هواکش کوليوس
فيلتر هواکش کوليوس
فيلتر هواکش کوليوس
فيلتر هواکش کوليوس