فيلتر هواکش کوليوس

فيلتر هواکش کوليوس

شناسه محصول: C2329
خرید فیلتر دونالدسون
خرید محصولات مان فیلتر
خرید فیلتر فیلیتگارد
خرید محصولات فیلتر ساکورا
خرید فیلتر هنگست
خرید فیلتر شور فیلتر

جهت اطلاع از قیمت و موجودی با شماره 65232006-021 تماس بگیرید

مشخصات فنی

کد فنی سازندگان معتبر
مان
هنگست
دونالدسون
ساکورا
شور
ماهله
بالدوین
نیسان

ابعاد
طول(A)
عرض(B)
ارتفاع(H)
فيلتر هواکش کوليوس
فيلتر هواکش کوليوس
فيلتر هواکش کوليوس
فيلتر هواکش کوليوس