فیلتر روغن بنز اکسور

هر سوالی دارید بپرسید

فیلتر روغن بنز اکسور

خرید فیلتر دونالدسون
خرید محصولات مان فیلتر
خرید فیلتر فیلیتگارد
خرید محصولات فیلتر ساکورا
خرید فیلتر هنگست
خرید فیلتر شور فیلتر

جهت اطلاع از قیمت و موجودی با شماره 65232006-021 تماس بگیرید

هر سوالی دارید بپرسید

مشخصات فنی

کد فنی سازندگان معتبر
فلش
رنو
مرسدس بنز

,

,

,

,

مان
فلیدگارد
هنگست

,

دونالدسون
ساکورا
شور
ماهله
بالدوین
یونیک
میستسوبیشی
یوفی
ابعاد
ارتفاع(H)
قطر بیرونی(OD1)
قطر بیرونی (OD2)
قطر داخلی (ID1)
قطر داخلی (ID2)
فیلتر روغن بنز اکسور
فیلتر روغن بنز اکسور
فیلتر روغن بنز اکسور
فیلتر روغن بنز اکسور