فيلتر هواکش تويوتا 8 سيلندر 2008

فيلتر هواکش تويوتا 8 سيلندر 2008

شناسه محصول: P505959
خرید فیلتر دونالدسون
خرید محصولات مان فیلتر
خرید فیلتر فیلیتگارد
خرید محصولات فیلتر ساکورا
خرید فیلتر هنگست
خرید فیلتر شور فیلتر

جهت اطلاع از قیمت و موجودی با شماره 65232006-021 تماس بگیرید

مشخصات فنی

شور

ساکورا

دونالدسون

فلیدگارد

تویوتا

, ,

ارتفاع(H)

قطر داخلی (ID1)

قطر بیرونی(OD1)

قطر بیرونی (OD2)

فيلتر هواکش تويوتا 8 سيلندر 2008
فيلتر هواکش تويوتا 8 سيلندر 2008
فيلتر هواکش تويوتا 8 سيلندر 2008
فيلتر هواکش تويوتا 8 سيلندر 2008