فیلتر گازوئیل اسکانیا جفتی(جدید)

فیلتر گازوئیل اسکانیا جفتی(جدید)

Mercedes Benz Atego Oil Filter

شناسه محصول: FF1222E-1224E
خرید فیلتر دونالدسون
خرید محصولات مان فیلتر
خرید فیلتر فیلیتگارد
خرید محصولات فیلتر ساکورا
خرید فیلتر هنگست
خرید فیلتر شور فیلتر

جهت اطلاع از قیمت و موجودی با شماره 65232006-021 تماس بگیرید

مشخصات فنی

فاین

,

مان

دونالدسون

ماهله

فلیدگارد

هنگست

ساکورا

شور

اسکانیا

قطر داخلی (ID1)

قطر داخلی (ID2)

قطر بیرونی(OD1)

قطر بیرونی (OD2)

ارتفاع(H)

,

فیلتر گازوئیل اسکانیا جفتی(جدید)
فیلتر گازوئیل اسکانیا جفتی(جدید)
فیلتر گازوئیل اسکانیا جفتی(جدید)
فیلتر گازوئیل اسکانیا جفتی(جدید)