خانه/فیلتر اصلی (وارداتی)/فیلتر هواکش اصلی/فیلتر هواکش بیرونی چینی 220

فیلتر هواکش بیرونی چینی 220

فیلتر هواکش بیرونی چینی 220

شناسه محصول: AF26531
خرید فیلتر دونالدسون
خرید محصولات مان فیلتر
خرید فیلتر فیلیتگارد
خرید محصولات فیلتر ساکورا
خرید فیلتر هنگست
خرید فیلتر شور فیلتر

جهت اطلاع از قیمت و موجودی با شماره 65232006-021 تماس بگیرید

مشخصات فنی

کد فنی سازندگان معتبر
ساکورا

شور

ابعاد
ارتفاع(H)

قطر بیرونی(OD1)

قطر داخلی (ID1)

فیلتر هواکش بیرونی چینی 220
فیلتر هواکش بیرونی چینی 220
فیلتر هواکش بیرونی چینی 220
فیلتر هواکش بیرونی چینی 220