فیلتر هواکش بیرونی لودر ولوو L90E-L90E

فیلتر هواکش بیرونی لودر ولوو L90E-L90E

فیلتر هواکش بیرونی ولوو l90e-l90e

شناسه محصول: P778905
خرید فیلتر دونالدسون
خرید محصولات مان فیلتر
خرید فیلتر فیلیتگارد
خرید محصولات فیلتر ساکورا
خرید فیلتر هنگست
خرید فیلتر شور فیلتر

جهت اطلاع از قیمت و موجودی با شماره 65232006-021 تماس بگیرید

مشخصات فنی

دونالدسون

فلیدگارد

هنگست

مان

,

رنو

ساکورا

یوفی

شور

ارتفاع(H)

قطر داخلی (ID1)

قطر بیرونی(OD1)

adf

کاج

فیلتر هواکش بیرونی لودر ولوو L90E-L90E
فیلتر هواکش بیرونی لودر ولوو L90E-L90E
فیلتر هواکش بیرونی لودر ولوو L90E-L90E
فیلتر هواکش بیرونی لودر ولوو L90E-L90E