فيلتر هواکش ايسوزو 6 تن

فيلتر هواکش ايسوزو 6 تن

شناسه محصول: P636773
خرید فیلتر دونالدسون
خرید محصولات مان فیلتر
خرید فیلتر فیلیتگارد
خرید محصولات فیلتر ساکورا
خرید فیلتر هنگست
خرید فیلتر شور فیلتر

جهت اطلاع از قیمت و موجودی با شماره 65232006-021 تماس بگیرید

مشخصات فنی

کد فنی سازندگان معتبر
ایسوزو
فلیدگارد
دونالدسون
بالدوین
ابعاد
ارتفاع(H)
قطر بیرونی(OD1)
قطر داخلی (ID1)
فيلتر هواکش ايسوزو 6 تن
فيلتر هواکش ايسوزو 6 تن
فيلتر هواکش ايسوزو 6 تن
فيلتر هواکش ايسوزو 6 تن