نمایندگی فیلتر دونالدسون

خرید فیلتر دونالدسون 65232006-021

خرید و کد فنی فیلتر کابین دونالدسون

محرک های میکروسکوپی مانند آلرژن ها، دوده، گرد و غبار و آلاینده ها می توانند راه خود را در داخل کابین کامیون پیدا کنند که می تواند کیفیت هوا را کاهش دهد. فیلترهای هوای کابین دونالدسون مواد محرک را قبل از ورود به کابین خودرو از بین می برند و هوای تنفسی را تمیزتر نگه می دارند. فیلتر کابین کمپانی دونالدسون بادوام، قابل اعتماد و ساخته شده برای مسافت های طولانی، با استانداردهای کیفی مشابه فیلتر اصلی ساخته شده اند.

کاتالوگ انلاین دونالدسون