نمایندگی فیلتر دونالدسون

خرید فیلتر دونالدسون 65232006-021

کد فنی فیلتر هواکش دونالدسون

در جاده یا خارج از جاده، می‌توانید به فیلتر هواکش دونالدسون اعتماد کنید تا در برابر هر چیزی که محیط به آن‌ها برخورد می‌کند، مقاومت کند. از سال 1915، کمپانی دونالدسون پیشگام توسعه تقریباً هر پیشرفت بزرگ در فیلتراسیون هوای موتورهای سنگین بوده است. هیچ چیز دیگری به اندازه فیلترهای پیشرو در صنعت ما از موتورها محافظت، کارایی و عمر طولانی تری ندارد.

کاتالوگ انلاین دونالدسون