نمایندگی فیلتر دونالدسون

خرید فیلتر دونالدسون 65232006-021

اطلاعات و کد فنی فیلتر روغن دونالدسون

فیلتر روغن دونالدسون با جذب آلاینده هایی که می توانند باعث آسیب موتور شوند، روغن را تمیز نگه می دارند. ما مجموعه کاملی از فیلترهای روغن را برای موتورهای دیزلی – در عمر استاندارد و ® Donaldson Blue® برای فواصل سرویس طولانی مدت، حمل می کنیم.

فيلتر هيدروليک WD10012

کاتالوگ انلاین دونالدسون