• 766,300 تومان

 • 708,200 تومان

 • 498,800 تومان

 • 141,300 تومان

 • 485,000 تومان

 • 460,000 تومان

 • 30,000 تومان

 • 120,000 تومان

 • 93,800 تومان

 • 617,500 تومان

 • 506,300 تومان

 • 137,500 تومان

 • 612,500 تومان

 • 286,300 تومان

 • 293,800 تومان

 • 545,000 تومان

 • 612,500 تومان

 • موجود نیست!

  تماس بگیرید

 • موجود نیست!

  225,000 تومان

 • موجود نیست!

  568,800 تومان

 • 766,300 تومان

  پشتیبانی
 • 708,200 تومان

  پشتیبانی
 • 498,800 تومان

  پشتیبانی
 • 141,300 تومان

  پشتیبانی
 • 485,000 تومان

  پشتیبانی
 • 460,000 تومان

  پشتیبانی
 • 30,000 تومان

  پشتیبانی
 • 120,000 تومان

  پشتیبانی
 • 93,800 تومان

  پشتیبانی
 • 617,500 تومان

  پشتیبانی
 • 506,300 تومان

  پشتیبانی
 • 137,500 تومان

  پشتیبانی
 • 612,500 تومان

  پشتیبانی
 • 286,300 تومان

  پشتیبانی
 • 293,800 تومان

  پشتیبانی
 • 545,000 تومان

  پشتیبانی
 • 612,500 تومان

  پشتیبانی
 • تماس بگیرید

  پشتیبانی
 • 225,000 تومان

  پشتیبانی
 • 568,800 تومان

  پشتیبانی

لیست فیلتر هواکش فومی ماشین های سنگین بهران فیلتر به همراه با کد فنی

نام محصول کد فنی
فیلتر هواکش لیفتراک کلارک GH1404
فیلتر هواکش مینی بوس هیوندائی کوتاه GH1405
فیلتر هواکش مینی بوس هیوندائی  بلند – کامیونت مایتی GH1406
فیلتر رطوبت گیر اتوبوس ایلیاد GH1409
فیلتر هواکش بیرونی اتوبوس ایلیاد- رنو گازسوز GH1410
فیلتر هواکش بیرونی رنو میدلام 270- پريميوم 440 -460 GH1411
فیلتر هواکش اتوبوس اسكانيا 2006 (قدیم) درون شهری GH1412
فیلتر هواکش مینی بوس کارسان Premier J9 GH1413
فیلتر هواکش کامیونت آمیکو M5.2 GH1414
فیلتر هواکش بیرونی اتوبوس یانگ من GH1415
فیلتر هواکش بیرونی میدل باس سپهر – هوای تراکتور نیوهلند GH1416
فیلتر هواکش بیرونی بیرونی اتوبوس کینگ لانگ GH1417
فیلتر هواکش بیرونی اتوبوس اسکانیا – O500 – مارال اسکانیا جدید GH1418
فیلتر هواکش بیرونی کامیون اسکانیا G380 – R420 – G400 GH1419
فیلتر هواکش بیرونی کامیون اسکانیا P340 GH1420
فیلتر هواکش بیرونی کامیون الوند GH1421
فیلتر هواکش ایسوزو P700 GH1427
فیلتر هواکش کامیون ایویکو یوروکارگو GH1428
فیلتر هواکش بیرونی فراز – FAW GH1431
فیلتر هواکش بیرونی کشنده -FH500-FH13 GH1432
فیلتر هواکش بیرونی اتوبوس درون شهری یوتانگ موتور بنز GH1436
فیلتر هواکش بیرونی اسکانیا G410-P310 GH1437