لوگو فیلتر کاج

خرید فیلتر کاج 65232006-021

درباره شرکت فیلتر کاج

شرکت فیلتر کاج، تولید کننده انواع فیلترهای هوای خودروهای سنگین با کد فنی KAF ،فیلتر روغن خودروهای سبک با کد فنی KLF،فیلتر روغن خودروهای سنگین با کد فنی KLF،فیلترهای هیدرولیک با کد فنی KHF، فیلترهای گاز با کد فنی KGF،فیلترهای گازوئیل و سپرایتور با کد فنی KFF، و فیلترهای آب با کد فنی KWF در کشور است. کمپانی کاج فیلتر در در زمینی به مساحت ۱۰۲۷۰متر مربع، با ۳۰۰ نفر پرسنل و بیش از ۲۰۰ نوع متنوع محصول فعالیت می نماید و تاکنون موفق به کسب گواهینامه های سیستم مدیریت کیفیت ISO9002٬ گواهینامه (ISO 9001) از DQS آلمان و IQnet برای تولید انواع فیلترهای خودروهای سبک، فیلترهای خودروهای سنگین ، انواع فیلترهای صنعتی( صنایع نفت ، گاز، سیمان، ذوب آهن ، دریایی ) و … شده است.

نمایندگی فیلتر کاج

نمایندگی تهران مرکزی

  • آدرس : خیابان قزوین

لیست فیلتر هواکش فیلتر کاج

کد فنی محصولات فیلتر کاج با حرف “K” ابتدای نام شرکت کاج فیلتر است شروع می شود و دو حرف بعدی نمایشگر نوع فیلتر است که برای فیلتر هواکش کاج از “AF” استفاده شده و به معنی “AIR FILTER” استفاده شده و اعداد بعدی کد یکتا می باشد.

نام محصول کد فنی
فیلتر ھواي ریو کاج KAFYX131
فیلتر ھواي مگان کاج KAFYX192
فیلتر ھواي L90 کاج KAFYX198
فیلتر ھواي تویوتا ھایلوكس(فلزي) کاج KAF25584M
فیلتر ھواي بیرونی لودر كاترپیلار 966و 950F کاج KAF335M
فیلترھواي بیروني كاترپیلار 966 کاج KAF336M
فیلتر ھواي داخلي كاترپیلار 930-950 کاج KAF343
 فیلتر ھواي بیروني كاترپیلار 930-950 کاج KAF344M
فیلتر ھواي بیروني فیات لودر FR15 کاج KAF418M
فیلترھواي بیروني اسكرویپرو نگارد و FR20 کاج KAF424M
فیلترھواي بیروني بیل مكانیكي A/R 912 پره دار کاج KAF434KM
فیلتر ھواي دروني فیات لودر FR15 کاج KAF490M
فیلترھواي دروني بیل مكانیكي 912A,R کاج KAF804M
فیلتر ھواي داخلي لودر فیات کاج KAF820M
فیلتر ھوای داخلی دامپتراک کاج KAF833M
فیلتر ھواي بیروني و درونی 988 کاج KAF873M&851M
فیلتر ھواي بیرونی و درونی كمنز، لودر 260 کاج KAF883M&851M
فیلتر ھواي بیروني بلدوزر ، گریدر كاترپیلار D8, N16 کاج KAF875M
فیلترھواي اتوبوس 302 و 360 کاج KAF971
فیلتر ھواي بیروني اسكانیا (بلند) 380 کاج KAF1001
فیلتر ھواي ترموكینگ کاج KAH1189M
فیلتر ھواي دروني كوماتسو D355 , D155 کاج KAF1791
فیلتر ھواي داخلي نمدي بیل لیپھر – ھساكو 1840 – 60XA, 80XA داف-کمپرسور کاج KAF1840
فیلترھواي دروني نمدي لودر 4400 ، L90) ایكاروس غیرفانوسي،اطلس كوپكو و جاندیر ) کاج KAF1841
فیلترھواي دروني نمدي جاندیر3350 (4سیلندر) کاج KAF1842
فیلتر ھواي دروني نمدي ولوو 4500 , L120  (ایكاروس فانوسي ایویكو، جاندیر) ،ھواكش دو كابین ایكاروس کاج KAF1843
فیلتر ھوای بیرونی و درونی کوماتسو PC200-PC400-WA470-WA450 کاج KAF1862M&1863M
فیلتر ھواي بیروني و درونی لودر كاوازاكي مدل 115 کاج KAF1921M&1922M
فیلتر ھواي لیلاند کاج KAF4028
فیلترھواي بیروني تراكتور جاندیر 3350 (4سیلندر ) کاج KAF4058
فیلترھواي بیروني لودر ولو 4500و L120 ، ایكاروس دو كابین فانوسي اتوبوس ، ھواكش ھپكو ,2كامیون آمیكو 10 تن کاج KAF4060
فیلترھواي بیروني لودرولو4400و L90، ایكاروس یك كابین غیرفانوسي معمولي اتوبوس ، اطلس كوپكو کاج KAF4069
فیلتر ھواي اطلس كوپكو کاج KAF4088
فیلترھواي ولوو پنتا (زمیني) کاج KAF4100
فیلترھوای درونی ولوو F13 کاج KAF4187
فیلترھواي بیروني كامیون ایویكو ، بیروني مان گازسوز -ایویكو 330-440 و بنز 8 سیلندر جدید کاج KAF4503
فیلتر هوای كوماتسو بیروني D155A , D355 کاج KAF4504M
فیلترھواي دروني نمدي كامیون ایویكو – دروني مان گازسوز کاج KAF4523
فیلترھواي بیروني كامیون ولوو F12 کاج KAF4550
فیلتر ھواي دروني كامیون ( 639 قدیم ) F12 کاج KAF4552
فیلتر ھواي بیروني كامیون NL12 ، اتوبوس ولوو B7R رانیران کاج KAF4560
فیلترھواي بیروني جاندیر3140 (6 سیلندر) پره دار کاج KAF4564KM
فیلتر ھواي بیروني 355 کاج KAF4587
فیلتر ھواي نیسان دیزل کاج KAF4607
فیلتر ھواي دروني نمدي جاندیر 3140 کاج KAF4626
فیلترھواي كامیون اسكانیا 133 کاج KAF4630
فیلترھواي دروني ولوو N12، N10 ثانویه ( 645 قدیم ) کاج KAF4644
فیلتر ھواي بیروني ولوو N10 ،N12 کاج KAF4720
فیلترھوای بیرونی و درونی بیل ھیوندا 450-330 کاج KAF4729&4734
نام محصول کد فنی
فیلترھوای کامیونت ایسوزو NKR – JAC1040 کاج KAF4733
فیلتر ھواي كامیونت ایسوزو NPR کاج KAF4739
فیلتر ھواي بیروني بیل مكانیكي كوماتسو PC220-6 کاج KAF4838
فیلتر ھواي دروني دیزل شھاب رنو-بادسان کاج KAF4867
فیلتر ھواي پمپ باد کاج KAF4895
فیلتر ھواي پمپ باد(جدید ) کاج KAF4895NEW
فیلتر ھواي بیروني دیزل شھاب رنو-بادسان کاج KAF4927
فیلتر ھوای بنز سوپردار کاج KAF4927/WH
فیلتر ھواي بیروني بنز C457 کاج KAF25062
فیلتر ھواي بیروني بیل لیپھر – ھساكو 1840 – XA80, XA60 داف -کمپرسور کاج KAF25064
فیلتر ھواي بیروني و درونی كوماتسو 470-430 کاج KAF25129M&25130M
فیلتر ھوای بیرونی و درونی کاترپیلار 988 (فومی) کاج KAF25137M&25138M
فیلتر ھواي دروني بنز C457 کاج KAF25230
فیلتر ھوای بیرونی و درونی 988 (فومی ) کاج KAF25262&25356
فیلتر ھواي بیروني یانگ من ، کامیون MAN مدل 460 و F2000 کاج KAF25264
فیلترھواي بیروني كامیون كاویان K106-K116، لودر ZL30 کاج KAF25268
فیلترھواي دروني كامیون كاویان K106-K116، لودر ZL30 کاج KAF25269
فیلتر ھواي بیروني دانگ فنگ T375 کاج KAF25276
فیلتر ھواي دروني دانگ فنگ T375 کاج KAF25277
فیلتر ھواي دروني ولوو FH12 کاج KAF25317
فیلترھواكش بیروني و درونی مسي فرگوسن کاج KAF25323&25356
فیلتر ھوای بیرونی رنو میدلام 270- پریمیوم 440-460 (فومی ) کاج KAF25333
فیلتر ھواي كوچك تویوتا کاج KAF25337M
فیلترھواي میني بوس ھیوندا كروز -مایتي کاج KAF25362
فیلتر ھواي میني بوس ھیوندا كروز -مایتي (توري دار) کاج KAF253621
فیلتر ھواي گاز سوز رنو ، ایلیاد کاج KAF25382
فیلتر ھواي بیروني و درونی ولوو- BMC کاج KAF25454&25468
فیلتر ھواي دروني 6000 ماھیندرا ، لیفتراك كوماتسور کاج (25554)KAF25497
فیلتر ھواي ماھیندار مدل 6000 فومي ،لیفتراك كوماتسو کاج KAF25553
فیلتر ھواي بیروني لیفتراك تویوتا و ھیوندا 3/5 تن کاج KAF25555
فیلتر ھواي دروني لیفتراك تویوتا و ھیوندا 3/5 تن کاج KAF25556
فیلتر ھواي بزرگ تویوتا و تراكتور جاندیر مدل 95~ERGOS و اینگرسولرند و ھواي دیلیوند کاج KAF25557
فیلتر داخلي یانگ من ، کامیون MAN مدل 460 و F2000 کاج KAF25615
فیلتر ھواي داخلي اسكانیا (بلند) 380 کاج KAF25615-1
فیلتر ھواي بیروني و درونی بیل ولوو 460 کاج KAF25619&25620
فیلتر ھواي داخلي بیل ولوو 460 کاج KAF25620
فیلتر ھواي بیروني FM9 کاج KAF25631
فیلترھواي بیروني ولو و FH12 -با توري پانچ کاج KAF25632
فیلتر ھوای درونی رنو میدلام -270پریمیوم 460-440(فومی) کاج KAF25634
فیلتر ھوای بیرونی و درونی بیل مکانیکی کوماتسو PC220-7 کاج KAF25667&26114
فیلتر ھواي بیروني كاترپیلار کاج KAF25734
فیلتر ھوای بیرونی و درونی موتور پرکینز فومی،لودر L90F ,L90E کاج KAF25748&25749
فیلتر ھوای درونی موتور پرکینز فومی ،لودر L90F L90E کاج KAF25749
فیلتر ھواي بیروني كامیون یوروكارگو فومي کاج KAF25876
فیلتر ھواي میدل باس ، بیل ھیوندا 7-220 کاج KAF25964
فیلتر ھوای درونی بیل مکانیکی کوماتسو PC220-7 کاج KAF26114
فیلتر ھواي دروني FM9 کاج KAF26162
فیلتر ھواي بیروني ایویكو 380-720 کاج KAF26204
فیلتر ھواي دروني ایویكو 380-720 کاج KAF26245
نام محصول کد فنی
فیلتر ھواي بیروني تراكتور مسي فرگوسن 285 کاج KAF26391
فیلتر ھواي دروني تراكتور مسي فرگوسن 285 کاج KAF26396
فیلتر ھواي بیرونی دانگ فنگ (فومی ) البرزD375 کاج KAF26433
فیلتر ھواي درونی دانگ فنگ ( فومی ) البرزD375 کاج KAF26434
فیلتر ھواي بیروني دنیز کاج KAF26563
فیلتر ھواي دروني دنیز کاج KAF26564
فیلتر ھواي بیروني فراز- فاو کاج KAF26569
فیلتر ھواي دروني فراز – فاو کاج KAF26570
فیلتر ھواي بیروني اتوبوس اسكانیا مارال کاج KAF26677
 فیلتر ھواي ایسوزو 7 تن – P700 – جک 7 تن کاج KAF27693
فیلتر ھواي بیروني اسكانیا عقاب افشان – عقاب کلاستیک کاج KAF27857
فیلتر ھواي بیروني ولوو FH13 کاج KAF27970
فیلتر ھواي داخلي اسكانیا (كوتاه) کاج KAF27995
فیلتر ھواي میني بوس كارسان کاج KAFYX35
فیلتر ھواي آمیكو M6-M4/5 کاج KAFYX39
فیلتر ھواي تراكتور ماھیندرا مدل 585 کاج KAFYX43
 فیلتر ھواي بیروني كینگ لانگ کاج KAFYX62
فیلتر ھواي داخلي كینگ لانگ کاج KAFYX65
فیلتر ھواي دروني ھوو کاج KAFYX71
فیلتر ھواي بیروني ھوو (KAFYX72) کاج KAF472M
فیلتر ھواي فوتون پیكاپ کاج KAFYX81
فیلتر ھواي كروز کاج KAFYX85
فیلتر ھواي كروز(فلزي) کاج KAFYX85-1
 فیلتر ھواي كامیونت الوند – فومي کاج KAFYX86
فیلر ھواي داخلي C&C کاج KAFYX94
فیلتر ھواي بیروني C&C کاج KAFYX95
فیلتر ھواي ناویكو كوچك کاج KAFYX101
فیلتر ھواي نیسان انژكتوري-موادي کاج KAFYX102-1
فیلتر ھوای نیسان انژکتوری – فلزی کاج KAFYX102
فیلتر ھواي بیروني دامپتراك قدیم کاج KAFYX112
فیلتر ھواي داخلي تویوتا کاج KAFYX117
فیلتر ھواي ناویكو بزرگ کاج KAFYX118
فیلتر ھواي بیروني اسكانیا (كوتاه) کاج KAFYX126
فیلتر ھواي بیروني و درونی بیل XCMG , ZL50 (فلزي) کاج KAFYX127&YX128
فیلتر ھواي داخلي اتوبوس آكیا دیزل کاج KAFYX133
فیلتر ھواي بیروني اتوبوس آكیا دیزل کاج KAFYX134
فیلتر ھواي داخلي دانگ فنگ بزرگ کاج KAFYX145
فیلتر ھواي بیروني دانگ فنگ بزرگ کاج KAFYX146
فیلتر ھواي فوتون سایپا دیزل کاج KAFYX160
فیلتر ھواي بیروني و درونی بیل ھیوندا کاج KAFYX177&YX178
فیلتر ھواي داخلي دامپتراك کاج KAFYX179
فیلتر ھواي بیروني دامپتراك کاج KAFYX180
فیلتر ھواي بیرونی و درونی دامپتراك متوسط کاج KAFYX183&YX184
فیلتر ھواي داخلي BMC فلزي کاج KAFYX194
فیلتر ھواي بیروني BMC فلزي کاج KAFYX195
فیلتر ھواي بیروني میني بوس سیترا کاج KAFYX196
فیلتر گیربكس كوماتسو D85-D155-D335 (المنتي) – بلدوزرکوماتسو 155 a1 کاج KHF6072
فیلتر ھیدرولیك تراكتور جاندیر،3140،3350 2040 ،4230 کاج KHF6079
فیلتر گیربكس گریدر كوماتسو GD505 – GD705R (المنتي) ، دامپراگ HD200 کاج KHF6084

لیست فیلتر روغن فیلتر کاج

کد فنی محصولات فیلتر کاج با حرف “K” ابتدای نام شرکت کاج فیلتر است شروع می شود و دو حرف بعدی نمایشگر نوع فیلتر است که برای فیلتر روغن کاج از “LF” استفاده شده و به معنی “LUBE FILTER” استفاده شده و اعداد بعدی کد یکتا می باشد.

نام محصول کد فنی
فیلتر روغن پاترول 4 سیلندر كوتاه فیلتر کاج  KLF655
فیلتر روغن پیكان ، اسكانیا ، بابکت فیلتر کاج  KLF689
فیلتر روغن پیكان ،روآ، 315MVM ،وانت ، سنوآ ، بي ام و و تویوتا 20003 فیلتر کاج  (1-689)KLF3766
فیلتر روغن مزدا 1600 فیلتر کاج KLF716
فیلتر روغن نیسان پاترول 6 سیلندر فیلتر کاج KLF3324
فیلتر روغن نیسان 2000 و خودروي ون غزال فیلتر کاج KLF3334
فیلتر روغن پراید ، تیبا ، صبا ، ساینا و مزدا 3 فیلتر کاج KLF3403
فیلتر روغن نیسان پاترول 4 سیلندر – z-24 فیلتر کاج KLF3435
فیلتر روغن لیفان X60، X50 ، جیلي امگرند و تویوتا 10003 فیلتر کاج KLF3614
فیلتر روغن ھیونداي سوناتا cc2400 ، كیا ، فوتون ،پیكاپ و جیلي شاسي بلند فیلتر کاج KLF3462
فیلتر روغن پژو 405 ، پارس ، سمند ؛ زانتیا ، پروتون ، ام جي 550 و 530 فیلتر کاج KLF3624
فیلتر روغن ماكسیما،كاپرا،سابرینا،مزدا،2توجوي، برلیانس 330-320، وینگال، آریو ، جك J3-J5 فیلتر کاج KLF3644
فیلتر روغن ون دلیكا،پیکاپ،رونیز،مزدا 2000،ریو فیلتر کاج KLF3692
فیلتر روغن تیگو 5 فیلتر کاج KLF3764
فیلتر روغن رنو 5 فیلتر کاج KLF4012
فیلتر روغن110 MVM ، ماتیز، لیفان 52 و چري فیلتر کاج KLF16108
فیلتر روغن 90L-رنو ساندرو فیلتر کاج (yx201)KLF17508
فیلتر روغن پژو 206 كوتاه ،207، رانا،كراس HC فیلتر کاج KLFYX205
فیلتر روغن خودرو ملی سمند EF7- دنا فیلتر کاج KLFyx212
 فیلتر روغن جک S5 فیلتر کاج KLFYX261
فیلتر روغن فیات 131 و 132 ، لیفتراك سھند فیلتر کاج KLF580
فیلتر روغن چرخ اینترناش ھپكو TD25E ، ID250 فیلتر کاج KLF610
فیلتر روغن تراكتور جاندیر ، آریا ، رامبلر ، رنجرو فیلتر کاج (632)KLF678
فیلتر روغن كامیون ماك ، كاترپیلار 3306 ،14G، 966C ،ماك ، روغن شھاب دیزل- روغن F12 -لودر چینی 956 -لودر کوماتسو 90 فیلتر کاج KLF667
فیلتر ژنراتور كمنز دوپلھ – لودر کوماتسو 470/3 – بولدوزر کوماتسو a1 155- فیلتر روغن موتور GM فیلتر کاج KLF670
 فیلتر روغن فیات 787 ، فیات آلیس ، كمباین FR10-12 ، آلیس چالمرز فیلتر کاج KLF682
فیلتر روغن كاترپیلار G16 فیلتر کاج KLF691A
فیلتر روغن كاترپیلار P4005 فیلتر کاج KLF691
فیلتر روغن تراكتور مسي فرگوسن MF240 ، تویوتا لندكروز 2000 فیلتر کاج KLF700
فیلتر روغن تراكتور مسي فرگوسن كوتاه 285 ، پركینز ، نیسان پاترول 6 سیلندر ،رنجرو مدل 76 به بالا-روغن لیفتراک 3 تن آریا- فیلتر روغن
ژنراتور بنز فیلتر کاج
KLF701
فیلتر روغن بلدوزر T25 فیلتر کاج KLF703
فیلتر روغن بیل ھیتاچي فیلتر کاج KLF734
فیلتر روغن كوماتسو دو پله ايD85-D155-D355-705A4 لیبھر 962-751-741- اینترناش -260-560-540 بیل کوماتسو 470/1 فیلتر کاج KLF747
فیلتر روغن كوماتسو D355 , D155 , D85 و اولیه اینترناش و دامپراگ HD320 فیلتر کاج KLF747NEW
فیلتر روغن میني بوس جدید ، داف 7 تن و بنز 2624 , 2628 ,1921 -خاور 608-808-609-6128 فیلتر کاج KLF756
فیلتر روغن میني بوس فلزي فیلتر کاج KLF756-1
فیلتر روغن فرعي R7B (رانیران) ، فرعي ولوو ،ثانویه اینترناش فیلتر کاج KLF777
فیلتر روغن موتورھاي پركینز 6 سیلندر ، كامیونت بادسان ، تراكتور مسي فرگوسن MF399 ، كمباین كلاس 68 ، پركینز CV-250 فیلتر کاج KLF787
فیلتر روغن كمنز ، اتوبوس شھاب خودرو ( موتور كمنزي ) -ریچ ترکس فیلتر کاج KLF3000
فیلتر روغن تراكتور جاندیر مدل ( 4450 – 4955 ) -فرعي روغن اسكریپر فیلتر کاج KLF3317
فیلتر روغن 911 جدید سوپاپدار ، موتور مان گازسوز كوتاه – لیپھر 731(شومیزي) فیلتر کاج KLF3320
فیلتر روغن 911 جدید سوپاپدار ، موتور مان گازسوز كوتاه – لیپھر 731 (فلزي) فیلتر کاج KLF320-1
فیلتر روغن جریان اصلي ولوو FH12 ، بلند N10 , N12 ، ولوو بلند توربو سوپر شارژ ، لودر ولوو 4500 ،4400، NL10، FM9، L90، FH13 -روغن كامیون فاوو(17513KLF) فیلتر روغن اتوبوس اسكانیا(عقاب، مارال),MCMG،كامیونت،410 اسكانیا G380 فیلتر کاج KLF3321
فیلتر روغن بنز فنردار 10سیلندر ،2626 ،2628 2635 ، اتوبوس 305، كامیون بنز ،402 بیل مكانیكي لیپھر731PR ، اتوبوس 457C، اتوبوس ایكاروس ، اتوبوس مان گازسوز و 355)(شومیزي) فیلتر کاج KLF3327
فیلتر روغن بنز فنردار 10سیلندر ،2626 ،2628 2635 ،اتوبوس 305
،كامیون بنز ،402 بیل مكانیكي لیپھر PR731 ،اتوبوس C457 ،
اتوبوس ایكاروس ،اتوبوس مان گازسوز و 355)(فلزي) فیلتر کاج
KLF3327-1
فیلتر روغن کامیون C&C فیلتر کاج KLF3333
فیلتر روغن كامیون كاویان مدل K106 , K108 , K100 فیلتر کاج KLF3345
فیلتر روغن فیات 755 و فیات آلیس 235 موتور زمیني، فیات آلبرن FR15 فیلتر کاج KLF3346
 فیلتر روغن تراكتور میني بوس فیات OM، فن پروانه شھاب فیلتر کاج KLF3347
نام محصول کد فنی
فیلتر روغن بنز ده تن جدید 2624 ، 2628 ، 1921 (شومیزي) فیلتر کاج KLF3350
فیلتر روغن بنز ده تن جدید 2624 ، 2628 ، 1921(فلزي) فیلتر کاج KLF3350-1
فیلتر روغن بنز ده تن جدید 2624 ، 2628 ، 1921(فلزي پانچ) فیلتر کاج KLF3350-2
فیلتر روغن لودر كوماتسو W420 ، W90، W120،WA400 گریدر GD505، بیل مكانیكي PC200-5 و PC220-5 (ماك كوتاه) فیلتر کاج KLF3362
فیلتر روغن بزرگ میني بوس ھیونداكروز فیلتر کاج KLF3407
فیلتر روغن لیفتراک کوماتسو فیلتر کاج KLF3415
فیلتر روغن كوچك میني بوس ھیوندا كروز فیلتر کاج (YX30)KLF3524
فیلتر روغن ژنراتور GUASCOR فیلتر کاج KLF3566
فیلتر روغن كامیون ایویكو فیلتر کاج KLF3594
فیلتر روغن دوو كوماتسو , تراكتور 5150 Case فیلتر کاج KLF3637
فیلتر روغن جریان فرعي ولوو  FH12 (BY PASS)، اینترناش،اتوبوس B7R ، ولوو رانیران فیلتر کاج KLF3654
 فیلتر روغن جریان اصلي FH12 با عمر طولاني (Life Long) فیلتر کاج KLF3675
فیلتر روغن آمیكو فیلتر کاج KLF3720
فیلتر روغن نیسان دیزل -ام .وي .ام 530-550-X33- روغن لیفتراک 3تن گودسنس فیلتر کاج KLF3786
فیلتر روغن مایتي كروز جدید فیلتر کاج KLF3830
فیلتر روغن ایسوزو NPR فیلتر کاج KLF3854
فیلتر روغن ولوو كوتاه N12, N10 ، ولوو 4400، اتوبوس ماكروس فیلتر کاج KLF4017
فیلتر روغن دویتس بلند ، بیل مكانیكي لیپھر 922A ,932, 912A/R ،غلتك داینا پاك CA25، كمپرسورھاي موتور دویتس – ماشین ھاي N10 قدیم – ژنراتورھاي موتور دویتس – غلطك ھپكو موتور دویتس –میتسوبیشي MG530-بیل ھیوندا pc200/5 فیلتر کاج KLF4054
فیلتر روغن ھوو-فراز-آمیکو فیلتر کاج KLF4054A
فیلتر روغن دویتس كوتاه مدل F6L912 ، لندرور جدید فیلتر کاج KLF4056
 فیلتر روغن داف ده تن فیلتر کاج KLF4071
فیلتر روغن كوماتسو تراكتور روماني فیلتر کاج KLF5500
فیلتر روغن كمنز جدید ، نیسان دیزل دانگ فنگ (کاغذ فایبرگلاس)- بیل ھیوندای 330(lc330-9s)- ریچ ترکس فیلتر کاج KLF9009
فیلتر روغن كمنز جدید ، نیسان دیزل دانگ فنگ (كاغذمعمولی) – ریچ ترکس فیلتر کاج KLF9009-1
فیلتر روغن THERMO KING 11-7382 فیلتر کاج KLF9030
فیلتر روغن THERMO KING 11-7382 فیلتر کاج KLF9030-1
فیلتر روغن كشنده فوتون ، بیل كوماتسو 7-400 (فایبرگلاس) فیلتر کاج KLF9080
فیلتر روغن كشنده فوتون ، بیل كوماتسو 7-400 (با کاغذ معمولی) فیلتر کاج KLF9080-1
فیلتر روغن ایویكو یوروكارگو (سوپاپدار)- الوند – البرز 270 فیلتر کاج KLF16015
فیلتر روغن آكسور فیلتر کاج KLF16046
فیلتر روغن كینگ لانگ فیلتر کاج KLF16244
فیلتر روغن ژنراتورموتوركیس فیلتر کاج KLF16245
فیلتر روغن ایسوزو NKR فیلتر کاج KLF16255
فیلتر روغن دنیز ، میدل باس سپھر فیلتر کاج KLF16285
فیلتر روغن بنز 355 ( مدیفاید ) فیلتر کاج KLFYX12
فیلتر روغن 585 و 6000 ماھیندار فیلتر کاج KLFYX31
فیلتر روغن سیستم گیربكس و كلاج فراز فیلتر کاج KLFyx207
فیلتر گازوئیل كاغذي میني بوس بنز خاور 608 ، 808 ، 609 و 6128 فیلتر کاج KFF146
فیلتر گازوئیل كاغذي بنز اتوبوس 1924 ، 1921 ، 911 ، 2628 ، 355 و 2624 ، ایكاروس معمولي و فانوسي – امیکو 10 تن فیلتر کاج KFF147
فیلتر گازوئیل كاغذي بنز اتوبوس 1924 ، 1921 ، 911 ، 2628 ، 355 و 2624 ، ایكاروس معمولي و فانوسي با توری فلزی فیلتر کاج KFF147-1
فیلتر گازوئیل كوتاه تراكتور مسي فرگوسن 240 ، 285 و تراكتور روماني فیلتر کاج KFF167
فیلتر گازوئیل ثانویه ماك فیلتر کاج KFF171
فیلتر گازوئیل اولیه ماك فیلتر کاج KFF172
فیلتر گازوئیل كاترپیلار ، 3306 ، 14G ، 966C ، غلتك داینا پاك CA25 ، كمنز ، ولوو و لودر كاوازاكي 80 جدید – لودر کوماتسو 470/3– کوماتسو بدلدزر a1 155- لودر چینی 956 – لود کوماتسو 90 – ریچ ترکس فیلتر کاج KFF185
فیلتر گازوئیل اینترناش اولیه، لودر 540 ،560 ،بلدوزر TD15C و TD25E فیلتر کاج KFF192
فیلتر گازوئیل اینترناش ثانویه ،لجن گیر باك نیسان دیزل دانگ فنگ ، آبگیر بیل مكانیكي ,7-220 ، 7-200 فیلتر کاج KFF194
فیلتر گازوئیل كمنز فیلتر کاج KFF202
فیلتر گازوئیل اینترناش ثانویه فیلتر کاج KFF209
 فیلتر گازوئیل گریدر كاترپیلار فیلتر کاج KFF211

لیست فیلتر سوخت فیلتر کاج ( آبگیر گازوئیل و گازوئیل)

کد فنی محصولات فیلتر کاج با حرف “K” ابتدای نام شرکت کاج فیلتر است شروع می شود و دو حرف بعدی نمایشگر نوع فیلتر است که برای فیلتر سوخت کاج از “FF” استفاده شده و به معنی “FUEL FILTER” استفاده شده و اعداد بعدی کد یکتا می باشد.

نام محصول کد فنی
 فیلتر گازوئیل لودر ولوو 4500،4400،L120،L90،ولوو BM فیلتر کاج KFF216
فیلتر گازوئیل داف كوتاه 7 تن واشر دور فیلتر کاج KFF231
فیلتر گازوئیل اولیه (ته پیچ دار ) كامیون كاویان K106,K110 ,K108، ثانویه نیسان دیزل دانگ فنگ و ھیونداي موتور كمنزي – بیل 330(lc330-9s) فیلتر کاج KFS1280
فیلتر گازوئیل نمدي اتوبوس و كامیون بنز 1924،1921،2624،911 بنز ده تن و ایكاروس معمولي – امیکو 10 تن فیلتر کاج KFF4030
فیلتر گازوئیل تراكتور مسي فرگوسن 285 فیلتر کاج KFF4052
فیلتر گازوئیل داف بلند ده تن ( واشر وسط ) فیلتر کاج KFF4070
فیلتر گازوئیل نمدي میني بوس و بنز 305 , خاور 608 ،808 ،609 و 6128 فیلتر کاج KFF4141
فیلتر گازوئیل ولوو ، اسكانیا ، اینترناش ، غلتك داینا پاك CA25 ،گازوئیل ایكاروس و شھاب دیزل ، بیل مكانیكي 7-220 ،7-200,كامیونت آمیكو M6 – بیل ھیوندای pc200/5 – بیل ھیوندای 330(lc330-9s)-تربرگ فیلتر کاج KFF5018
یلتر گازوئیل كامیون ایویكو ، اولیه لودر FR20 , FR15 فیلتر کاج KFF5039
فیلتر گازوئیل ثانویه كامیون كاویان مدل K110 , K108 , K106 فیلتر کاج KFF5052
فیلتر گازوئیل المنتي نمدي ایویكو فیلتر کاج KFF5065
فیلتر گازوئیل ایویكو ، لودرفیات آلیس (فلزي) فیلتر کاج KFF5065-1
فیلتر گازوئیل میني بوس ھیوندا كروز – YX10 قدیم فیلتر کاج (YX10)KFF5087
فلیتر گازوئیل ایسوزو NPR فیلتر کاج KFF5108
فلیتر گازوئیل ایسوزو NKR فیلتر کاج KFF5114
فیلتر گازوئیل فرگوسن، ھوو كوچك ، میني بوس ایویكو،فوتون،بادسان ،گازوئیل میني بوس ایویكو ، بیل مكانیكي ،912،932 گازوئیل ھوو فیلتر کاج KFF5135
 فیلتر گازوئیل اتوبوس B7R (رانیران) فیلتر کاج KFF5272
فیلتر گازوئیل کاترپیلار فیلتر کاج KFF5319
فیلتر گازوئیل كوماتسو 90 ( 6136 , 71 , 6120 ) فیلتر کاج KFF5334
فیلتر گازوئیل C457 ، آكتروس ( مگاترانس ) ،آکسور – گازوئیل ماز فیلتر کاج KFF5405
فیلتر گازوئیل فراز، رنومیدلام ، ھوو، دانگ فنگ كاوه فیلتر کاج KFF5470
فیلتر گازوئیل ایویكو یورو كارگو- آمیکو 10 تن فیلتر کاج KFF5485
فیلتر گازوئیل دانگ فنگ D375-T375 فیلتر کاج KFF5488
فیلتر گازوئیل كامیون ولوو FH12 فیلتر کاج KFF5507
فیلتر گازوئیل ژنراتور دوپله GMC – بیل کوماتسو 7-400 فیلتر کاج KFF5611
فیلتر گازوئیل کینگ لانگ – یانگ من فیلتر کاج KFF5629
فیلتر صافي بنزین 206 و405(پلیمري) فیلتر کاج KFF5675
فیلتر صافي بنزین 206 و405(فلزي) فیلتر کاج KFF5675-1
فیلتر گازوئیل الوند ، فاو، جک فیلتر کاج KFF5706
فیلتر گازوئیل دنیز فیلتر کاج KFF5740
فیلتر بنزین پراید (سرصاف )پلیمري فیلتر کاج KFFYX6
فیلتر بنزین پراید (سركج)پلیمري به ھمراه دیاق فیلتر کاج KFFYX6-1
فیلتر گازوئیل اولیه نیسان دیزل فیلتر کاج KFFYX57
فیلتر گازوئیل ثانویه نیسان دیزل فیلتر کاج KFFYX58
فیلتر پمپ بنزین دیسپنسر فیلتر کاج KFFYX412
فیلتر بنزین MXMX33-MVM110 فیلتر کاج KFFYX433
فیلتر بنزین MVM315-JACJ5 فیلتر کاج KFFYX434
فیلتر بنزین چانگان – لیفان 620-820-520 لیفان مدل X50, X60 فیلتر کاج KFFYX435
فیلتر بنزین پراید – تیبا (قدیم)و ساینا – ریو فیلتر کاج KFFYX437
فیلتر ھواي پیكان انژكتوري فیلتر کاج KAFYX42
فیلتر ھواي ون دلیكا (فلزي) فیلتر کاج KAFYX47
فیلتر ھواي پراید انژكتوري توري دار فیلتر کاج KAFYX50
فیلتر ھواي پژو206 فیلتر کاج KAFYX66
فیلتر ھواي كتابي مزد2000 فیلتر کاج KAFYX67
فیلتر ھواي پژو،405 پارس ,سمند فیلتر کاج KAFYX90
فیلتر ھواي 206صندوق دار sd كوتاه فیلتر کاج KAFYX107
فیلتر ھواي 206صندوق دار sd بلند فیلتر کاج KAFYX108
فیلتر ھواي تیبا فیلتر کاج KAFYX124
فیلتر ھواي سمند خودرو ملي EF7 فیلتر کاج KAFYX130

لیست فیلتر هیدرولیک فیلتر کاج

کد فنی محصولات فیلتر کاج با حرف “K” ابتدای نام شرکت کاج فیلتر است شروع می شود و دو حرف بعدی نمایشگر نوع فیلتر است که برای فیلتر هیدرولیک کاج از “HF” استفاده شده و به معنی “HYDRAULIC FILTER” استفاده شده و اعداد بعدی کد یکتا می باشد.

نام محصول کد فنی
فیلتر ھیدرولیك كوماتسو 2-GD505-GD705R کاج KHF6090
فیلتر ھیدرولیك گریدر 950 کاج KHF6097
فیلتر ھیدرولیك گیربكس 988 کاج KHF6118
فیلتر ھیدرولیك گیربكس 988 با توري فلزي کاج KHF6118-1
 فیلتر ھیدرولیك تراكتور مسي فرگوسن کاج KHF6136
فیلتر گیربكس لودر ولوو 4500 ، 4400 ولوو BM – گیربکس لودرچینی 956 کاج KHF6141
فیلتر ھیدرولیك فرمان اسكانیا ، بنز 360 ، 305 ، كامیون داف ، ھیدرولیك فرمان 355 ، مان ، شھاب و 475 کاج KHF6162
فیلتر ھیدرولیك غلطك CA25 کاج KHF6163
فیلتر ھیدرولیك كمپرسور UCC کاج KHF6177
فیلتر ھیدرولیك لودر ولوو L120 ، 4500 ، 4400 ، L90 کاج KHF6182
فیلتر ھیدرولیك بیل مكانیكي لیپھر 912A,R کاج KHF6247
 فیلتر ھیدرولیك اطلسي کاج KHF6311
فیلتر ھیدرولیك روماني کاج KHF6337
فیلتر ھیدرولیك كوماتسو D355-W120,W90,WA400 ، دامپراگ HD320 لودر کوماتسو 470/1- لودر کوماتسو 470/3 – لودر کوماتسو 90 کاج KHF6356
فیلتر ھیدرولیك غلتك داینا پاك CA25 بیست میكروني کاج KHF6720
 فیلتر گیربكس تراكتور مسي فرگوسن 8160 کاج KHF8084
فیلتر ھیدرولیك اصلي تراكتور مسي فرگوسن 399 کاج KHF28812
فیلتر ھیدرولیك گیربكس ولوو کاج KHF35361
فیلتر پمپ فرمان تراكتور مسي فرگوسن مدل 285 کاج (YX20)KHFYX63712
فیلتر ھدیرولیك ماھیندرا کاج KHFYX26
فیلتر ھیدرولیك ھیدروفن کاج KHFYX29
فیلتر ھیدرولیك كمپرسور کاج KHFYX30
فیلتر ھیدرولیك تراكتور 399 کاج KHFYX31
فیلتر پمپ ھیدرولیك 399 کاج KHFYX44
فیلتر گیربكس یانگ من، آكیا، شھاب ،ایكاروس( فویت كوچك) کاج KHFYX501
فیلتر گیربكس بیل ھیتاچي 734 کاج KHFYX515
فیلتر ھیدرولیك تراكتور فلزي MF660 کاج KHFYX517
 فیلتر فرمان دنیز کاج KHFYX518
فیلتر ھیدرولیك فرمان C&C کاج KHFYX519
فیلتر آب كمنز – دانگ فنگ کاج KWF2023
فیلتر آب وایت ، كمنز کاج KWF2050
فیلتر آب كوماتسو کاج KWF2051
فیلتر آب ماك کاج KWF2058
فیلتر آب ولوو FH12 کاج KWF2096
فیلتر ابگیراتوبوس بنز 457 کاج KHSYX653
فیلتر آبگیر بزرگ گازوئیل ھوو کاج KHSYX654
فیلتر آبگیر گازوئیل C457 کاج KHSYX672
فیلتر آبگیر گازوئیل بیل XCMG کاج KHSYX673
فیلتر آبگیرگازوئیل یانگ من(مدیا سلولزي) – بیل ھیوندای 330(9S-lc330) کاج KFS19532
فیلتر گازوئیل یخچال ترموكینگ کاج KFS19580
فیلتر آبگیر یخچال ترموکینگ SL200 کاج KFS19580A
فیلتر گازوئیل تراكتور مسي فرگوسن ، گازوئیل ولوو شیردار كوتاه، Bobcat s130 ,s300 ,s250 کاج (YX415)KFS19581
فیلتر آبگیر ولوو 12FH با مدیا مخصوص(Special) کاج KFS19735-S
فیلترآبگیر گازوئیل ولوو FH کاج KFS19735NEW
فیلتر آبگیر ولوو FH12 (مدیا سلولزي) کاج KFS19735
فیلتر آبگیر یوروكارگو بزرگ (مدیا سلولزي) کاج KFS19737
فیلتر آبگیر دنیز – لكوموتیو ھوو کاج KFS19769AS
فیلتر آبگیر دنیز – لكوموتیو ھوو کاج KFS19769NEW
فیلتر آبگیر مرسدس بنز ، آتگو، آكسور، آكتروس کاج KFS19914

لیست فیلتر آب فیلتر کاج

کد فنی محصولات فیلتر کاج با حرف “K” ابتدای نام شرکت کاج فیلتر است شروع می شود و دو حرف بعدی نمایشگر نوع فیلتر است که برای فیلتر آب کاج از “WF” استفاده شده و به معنی “WATTER FILTER” استفاده شده و اعداد بعدی کد یکتا می باشد.